Landområder halter langt efter med at købe elbiler

Foto : Christian Grunert Rantorp

Landområder halter langt efter med at købe elbiler

Fordelingen af elbiler i Danmark er kraftigt skævvredet geografisk, idet langt de fleste ejes af byboer. På Lolland-Falster vil elbil-bestanden skulle 192-dobles for at nå 2030-målet.
Hvis Danmark skal nå målet om én million elbiler i 2030, skal de grønne biler udgøre 38 pct. af bilparken i alle kommuner. På Lolland-Falster vil det kræve, at antallet af elbiler 192-dobles, mens det i Tårnby kommune ‘kun’ ville kræve en syvdobling af elbil-bestanden.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.