En afbryder til en transformer i én af Radius' hovedstationsbygninger.
En afbryder til en transformer i én af Radius' hovedstationsbygninger.

Foto : Martin Bernth

Kortslutning på Sjælland sendte Sveriges transmissionsnet i knæ

I oktober forsvandt over 1 GW produktionskapacitet på få minutter fra det østdanske elnet efter en kortslutning på en transformerstation. To endnu uopklarede følgefejl gjorde driftssituationen umulig at håndtere i Danmark og endte derfor med at tvinge Sveriges elnet i knæ.
Drift af elnettet i det tæt forbundne nordiske elsystem er ikke kun et nationalt anliggende. Problemer ét sted kan sprede sig over landegrænserne med tæt på lysets hast og få alarmerne til at gå i kontrolcentrene hos naboerne.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.