Højeffektivt kraftværk leverer nu både el og fjernvarme i København

Foto : Gottlieb Paludan Architects / Hofor

Højeffektivt kraftværk leverer nu både el og fjernvarme i København

Efter en succesfuld synkronisering med elnettet i december er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab tæt på at kunne sætte sin banebrydende nye biomassekedel i drift og dermed gøre Københavns forsyning endeligt fri for kul.
Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (Hofor) har for nylig nået en af sine store milepæle i forbindelse med etableringen af Amagerværkets nye kraftværksblok, AMV4 (tidligere kendt som BIO4), der er fyret med træflis.  Senere i år skal kraftværket gå i fuldskala drift og erstatte den kulfyrede blok 3. Når det sker, vil hovedstadens forsyning være endeligt fri for kul.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Amagerværkets nye Blok 4-kraftværk

Kraftværksblokken består af:

  • Nyt kedelanlæg baseret på cirkulerende fluid bed-teknologi (CFB)
  • Nyt turbine- og fjernvarmeanlæg, som er et såkaldt modtryksanlæg med 100 pct. by-pass af turbineanlægget
  • DeNOx-anlæg til reduktion af udledning af NOx (kvælstofoxider)
  • Posefilter til udskillelse af partikler i røggassen. I posefilteret er der tilsætning af absorbent for at reducere emissionen af sure gasser som svovl og saltsyre. (Der tilsættes endvidere aktivt kul til udskillelse af kviksølv)
  • Røggaskondenseringsanlæg, som gør det muligt at udnytte energien i røggassen til en øget fjernvarmeproduktion (samt yderligere reducere udledning af sure gasser og tungmetaller)
  • Røggaskondensatrensningsanlæg til rensning af røggaskondensat

Kilde: Hofor