Hjemmebatteri reducerer elregningen hos Ølstykke-familie

Foto : Allan Olsen

Hjemmebatteri reducerer elregningen hos Ølstykke-familie

Ligesom mange andre familier har familien Olsen valgt et solcelleanlæg med batterilagring, der kan udjævne forskellen mellem produktion og forbrug. Hos Viva Energi er over halvdelen af de solgte anlæg i dag med batteri.
De officielle prognoser siger, at der går cirka 10 år, før hjemmebatterier koblet til solcelleanlæg kommer til at rykke på det danske marked. Det ændrer dog ikke på, at der allerede i dag står hjemmebatterier rundt om i de danske hjem.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Analyseforudsætninger til Energinet 2018

Analyseforudsætninger til Energinet 2018 skriver Energistyrelsen om solceller:

»Til AF18 er det antaget, at solcellekapaciteten gradvist øges, til den rammer den skønnede maksimale kapacitet på godt 7.000 MWp i 2040, svarende til knap 15 pct. af Danmarks samlede estimerede elforbrug, se figur 37. Dette svarer også til forventningerne for udlandet i 2040.«

I datagrundlaget bag fremskrivningen kan man se, at husstandsanlæg med batteri i dag er estimeret til at udgøre:

  •      4 MWp i 2018-tal
  •    12 MWp i 2028-tal
  •    40 MWp i 2033-tal
  •    93 MWp i 2038 – stigende til samlet ...
  •  129 MWp i 2040, hvor prognosen slutter.

Solcelleanlæg uden batteri har en kapacitet på samlet

  •   515 MWp i 2040

Fremskrivningen er baseret på følgende antagelser:

  • 2018-2020: Tæt på basisfremskrivning 2018
  • 2020-2030: Styret af energiaftalen og grøn omstilling mod ca. 55 pct. VE i 2030
  • 2030-2040: Afspejler fortsat grøn omstilling frem mod fossil uafhængighed i 2050