Anders Vikkelsø står i spidsen for installationen af fjernbetjente elmålere hos en million kunder.
Anders Vikkelsø står i spidsen for installationen af fjernbetjente elmålere hos en million kunder.

Foto : Radius

Han står i spidsen for Danmarks største målerudskiftning

Inden nytårsraketterne skydes af i december 2020, har Radius installeret nye fjernaflæste målere hos en million kunder i Nordsjælland og Storkøbenhavn. Timeaflæsning vil understøtte et fleksibelt el-marked med langt større fokus på vedvarende energi, pointerer teknisk direktør Anders Vikkelsø.
»Hvis vi skal integrere VE i elforsyningen, så er timeafregning en nødvendighed. Både for os i netselskaberne og for el-handlerne er der behov for et system på kundesiden, der modsvarer produktionen.«
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.