Fremtidens elnet forstås bedst gennem fundamentale systemmodeller

Politikere lokalt og globalt skal træffe de rette energivalg, hvis vi skal nå FN's verdensmål nummer syv om adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. I dette synspunkt forklarer Bo Tranberg, ph.d i ingeniørvidenskab, hvordan fundamentale systemmodeller kan være et godt redskab i den energipolitiske beslutningsproces.
I skrivende stund har 159 lande og knap 10.000 virksomheder meldt sig ind i kampen om at nå FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Blandt disse mål går nummer 7 ud på at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris, med 5 delmål, som alle skal nås inden 2030.
Få fuld adgang til GridTech?
GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.