Første udspil til en klimahandlingsplan: Op til hvert 4. olie- og gasfyr skal skrottes

Foto : vectorpocket / bigstock

Første udspil til en klimahandlingsplan: Op til hvert 4. olie- og gasfyr skal skrottes

Fra Ing.dk: Dyrere olie og gas kombineret med billigere el til elvarme, samt tilskud til varmepumper skal få sendt op til 120.000 opvarmingsfyr baseret på fossile brændsler til skrotning.

En skrotpræmie samt højere afgifter på olie og naturgas skal sikre, at op til 40.000 oliefyr og 80.000 gasfyr skal skrottes inden 2030.

Det, oplyser klima- og energiminister Dan Jørgensen til Politiken, er et af elementerne i et forslag til den første klimahandlingsplan, som regeringen præsenterer på onsdag.

»Det vil virkelig fremme de eldrevne varmepumper,« siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) til Politiken.

Regeringen regner med, at udspillet til i alt 2,3 milliarder kroner i perioden 2020-2024 samlet set vil betyde en reduktion på omkring 0,7 millioner ton CO2 i 2030.

Det er dog kun en lille del af det samlede klimamål om en reduktion på 70 procent af CO2-udslippet, som kræver reduktioner på 19 millioner tons C02, inden ti-året er omme.

Mindst 340.000 fossilbaserede opvarmningsfyr består

Landet huser i dag omkring 80.000 oliefyr og 380.000 naturgasfyr. Det betyder altså, at minimum halvdelen af oliefyrene og næsten 8 ud af 10 naturgasfyr ifølge målet stadig vil være i drift efter indsatsen.

Udover skrotningsordningen, der vil støtte varmepumper på abonnement, og en lavere afgift på el til elvarme vil udspillet også indebære, at kommunerne fremover kun få lov til at vælge grønne løsninger, når de etablerer varmeprojekter.

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, bakker ifølge DR op om forslaget.

»Det betyder konkret, at det er muligt at tilbagerulle naturgasområder og få fjernvarme ud i de områder i stedet for. Det er rigtig positivt for klimaet,« siger han til DR.

Fjernvarmeselskabernes forening, Dansk Fjernvarme, er meget tilfreds med, at det bliver nemmere at konvertere huse fra fossil gas og over på fjernvarmen.

Det har ifølge foreningen tidligere været besværet af, at fjernvarmeselskaberne ikke har måtte medregne det reelle CO2 udslip fra gassen, hvormed de har haft svært ved at påvise, at fjernvarmen skulle være en grønnere løsning.

»En lang række fjernvarmeselskaber har helt konkrete planer liggende i skuffen, hvor de vil kunne skifte den sorte gas ud med grøn fjernvarme. Så det er ikke bare godt for klimaet, at vi nu forhåbentlig kan komme i gang, det er også godt for beskæftigelsen, at vi kan få sat gang i en masse jobskabende projekter med det samme,« siger direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme, ifølge en meddelelse.

Dansk Fjernvarme advarer dog også imod, at elafgiften generelt reduceres 'i blinde'.

»Talrige analyser viser, at vi har større værdi i et stærk fjernvarmenet, hvor vi kan opsamle den fluktuerende energi fra vindmøller og solceller og lagre den. Hvis man sænker elvarmeafgiften i blinde, vil det udhule fjernvarmen og dermed reducere vores muligheder for at fungere som lager for elsystemet. Det vil kræve unødvendig store investeringer i forstærkning af elnettet rundt om i landet. Derfor mener vi, at afgiften bør sænkes klogt, til gavn for de teknologier, der bedst bidrager til en omkostningseffektiv grøn omstilling,« siger Kim Mortensen.

Også en stærkt kritiseret afgift på elbaseret overskudsvarme afskaffes, hvilket betyder, at overskudsvarme fra f.eks. datacentre kan bruges i fjernvarmen. Endelig overvejes det om, der kan indføres et forbud mod at anvende fossile brændsler i fjernvarmeværkerne.

 

Denne artikel har oprindeligt været bragt på Ing.dk