I denne lagune på Seychellerne planlægges det, som kan blive verdens første flydende solcelleanlæg i saltvand. Den franske producent Total Quadran fik for nylig rettighederne til at udvikle og drive anlægget, mens Norske Multiconsult står centralt i projektet.
I denne lagune på Seychellerne planlægges det, som kan blive verdens første flydende solcelleanlæg i saltvand. Den franske producent Total Quadran fik for nylig rettighederne til at udvikle og drive anlægget, mens Norske Multiconsult står centralt i projektet.

Foto : Multiconsult

Flydende solceller er en god løsning for østater med begrænset landareal

Et 4 MW stort solcelleanlæg skal bygges i en saltvandslagune på Seychellerne. Det kan spare østaten for at importere diesel til strømproduktion.
På solbeskinnede øer, hvor landarealet er begrænset, er flydende solcelleanlæg i reservoirer og laguner en oplagt vej at gå for at sikre en grøn egenforsyning af strøm. Nu er verdens første store flydende sol-anlæg i saltvand på vej på Seychellerne.  
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Udfordringer for flydende sol

Flere udfordringer skal ifølge Verdensbanken og Solar Energy Reseach Insitute of Singapore løses, før flydende solcelle-teknologi kan kaldes moden. Blandt de vigtigste er:

  • Anlæggene, som er i drift, har ikke været det længe nok til, at der kan siges noget om virkningen ift, levetid og nedbrydning.
  • Det hersker usikkerhed om, hvor store miljømæssige konsekvenser sådanne anlæg har.
  • Usikkerhed om omkostningerne. Flydende solcelleanlæg i sig selv estimeres at være mellem 20 og 30 procent dyrere end jordmonterede anlæg
  • Den teknologiske kompleksitet med hensyn til design, byggeri og det at operere anlæggene i vand er fortsat en udfordring. Særligt når det gælder elektrisk sikkerhed, forankring og fortøjning samt vedligehold.