Energitung Industri kan tredoble overskudsvarme i fjernvarmenettet

Foto : Aalborg Portland

Energitung Industri kan tredoble overskudsvarme i fjernvarmenettet

Fra Ing.dk: Overskudsvarme, der bliver til fjernvarme, skal være med til at gøre den energitunge industri klimapositiv i 2030. Det sker dog kun, hvis alle planer i deres klimapartnerskabsrapport bliver til virkelighed – der er flere udfordringer.
9 petajoule overskudsvarme fra industriens virksomheder udnyttes ikke, som den ellers har potentiale til. Det fremgår af Energitung Industris klimapartnerskabs-rapport, der blev offentliggjort forleden.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Overskudsvarme

I 2020 trådte en ny regel om afgift på overskudsvarme i kraft. Førhen har afgiften været bestemt af den enhedspris, som virksomhed og fjernvarmeselskab indbyrdes havde aftalt for overskudsvarmen. Her skulle staten modtage 33 procent af enhedsprisen. Nu er afgiften bestemt af energien i varmen.

Klimapartnerskaber
  • Erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030.

  • Målet er ifølge regeringen også, at den grønne omstilling fører til arbejdspladser og eksport.

  • Regeringen har sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om tiltag, der skal reducere erhvervslivets udledning af drivhusgas og samtidig styrker virksomhedernes konkurrenceevne.