Energistyrelsens globale afdeling baner vejen for dansk energieksport
Energistyrelsens 15 partnerlande er fordelt over hele kloden og tæller nogle af verdens allerstørste udledere. Tilsammen står landene for 62 procent af de globale CO2-udledninger.

Foto : Energistyrelsen

Energistyrelsens globale afdeling baner vejen for dansk energieksport

Ude i verden arbejder Energistyrelsens globale rådgivere på alt fra grønne pilotprojekter til implementering af rammevilkår, der kan fremme CO2-reduktioner hos nogle af verdens mest forurenende lande. Og så baner de vejen for mere eksport af dansk energiteknologi.
»Hvad nytter det at reducere det danske CO2-aftryk, når vi kun står for 0,1 procent af de globale udledninger? Det er jo en dråbe i havet.« Sådan lyder et fortærsket argument ofte fra modstandere af den dyre og besværlige grønne omstilling af det danske samfund, som 70 procent-målsætningen unægteligt vil føre med sig.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Fire kernekompetencer

Energistyrelsens indsatser i partnerlandene kredser om fire prioriterede områder, hvor danske kompetencer er verdensførende:

1) Langsigtet energimodellering, herunder strategier for ambitiøs, national implementering af Paris-aftalen i partnerlandet i et 2030/50 perspektiv. 

2) Fremme af vedvarende energi, herunder især vind både on-shore og off-shore.

3) Integration af vedvarende vind og fleksibilitet i kraftværker og samlet energisystem.

4) Fremme af energieffektivisering, især inden for industri og koblet til fjernvarme.

Kilde: Energistyrelsen