Energistyrelsen fortsætter arbejdet med at få lokal accept af VE-projekter

Energistyrelsens analyse konkluderede et behov for justeringer af de eksisterende VE-ordninger samt nødvendigheden af oprettelsen af en salgsoption for bedre at kunne kompensere naboer til VE-anlæg, hvilket ikke nødvendigvis fjerner den lokale modstand, men danner grundlag for bedre samarbejde.
Tak til Kristian Borch for hans synspunkt i GridTech den 17. december og de pæne ord om Energistyrelsens netop afsluttede analyser af VE-ordningerne i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Det skal dog pointeres, at Energistyrelsen ikke har foretaget en gennemgang af hele VE-loven. Vi har med afsæt i Energiaftalen af 29. juni 2018 foretaget et eftersyn af hhv.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.