Et af de steder, hvor man arbejder med at energieffektivisere med IoT-sensorer, er Horsens Kommune, hvor billedet her er fra.
Et af de steder, hvor man arbejder med at energieffektivisere med IoT-sensorer, er Horsens Kommune, hvor billedet her er fra.

Foto : Horsens Kommune

Energidata og digital styring i bygninger kan nedsætte energiforbrug med 6.500 GWh årligt

Med den forventede teknologiudvikling kan vi skære 11 pct. af energiforbruget i vores bygninger. Det kræver dog, at både arbejdspladser og vores hjem bliver spækket med IoT-sensorer og intelligente styringer.
Offensiv brug af data, hvor varme, ventilation, belysning og køling indreguleres på basis af vejrdata og brugervaner, kan frem mod 2030 skære 11 pct. af energiforbruget i vores bygninger. Det viser en analyse, som konsulentvirksomheden Viegand Maagøe har udarbejdet for Energistyrelsen.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Styringssystemerne bliver hele tiden bedre

Jo flere data og jo bedre styring, jo større energibesparelse er der at hente.

For mange erhvervslokaler og offentlige bygninger er CTS standarden i dag:

CTS
Illustration: Viegand Magøe

I fremtiden får vil mere intelligente BMS anlæg vinde frem:

BMS
Illustration: Viegand Maagøe

Men gevinsten ved mere komplekse og dyrere systemer kan blive marginal:

Kurve
Illustration: Viegand Maagøe