Elkunder på Sjælland får dyrere strøm ved vinter-spisetid

Foto : Lars Refn

Elkunder på Sjælland får dyrere strøm ved vinter-spisetid

Netselskabet Cerius indfører nu variable nettariffer, så forbrugerne fra oktober til og med marts skal betale tre gange så meget for transport af strøm mellem kl. 17 og 20.

Fra den 1. april indfører distributionsselskabet Cerius – et selskab i Seas NVE koncernen – såkaldte  tidsdifferentierede tariffer, så betalingen for transport af el varierer i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. Dyrest mellem kl. 17 og 20 om vinteren og billigere resten af tiden. 

Ifølge selskabet sker det, fordi mere og mere af vores forbrug dækkes af vedvarende energikilder som vind og sol. 

Dét stiller nye krav til elnettet, hvis produktion og forbrug skal mødes, og hvis vi fortsat skal nyde godt af den høje forsyningssikkerhed: 

»Vi ser ind i en fremtid, hvor det kan være nødvendigt at investere i en udbygning af elnettet for at få produktion og forbrug til at mødes. Eventuelle investeringer vil få tarifferne til at stige, så vi håber, at vi kan hjælpes ad og flytte noget af forbruget væk fra de perioder, hvor belastningen af elnettet i boligområderne er størst,« siger Birger Bagger Mikkelsen, netdirektør i Cerius i en pressemeddelelse

60 øre i kogespidsen 

Variable nettariffer for de 400.000 Cerius-kunder træder i kraft 1. april 2020, således at tariffen kommer til at ligge på 19,79 øre pr kWh året rundt, bortset fra tre timer omkring spisetid i vinterperioden fra oktober til og med marts: Her koster det 59,99 øre pr kWh – altså cirka tre gange så meget – at få transporteret strømmen i Cerius’ net.

Ifølge direktøren kan der være lidt at spare på elregningen for den almindelige forbruger:

»Hvis man er konsekvent og tilpasser sin anvendelse af de større strømslugere som opvaske- og vaskemaskiner, tørretumblere og opladning af elbilen til de nye tariffer, så er der en mulig besparelse,« siger han.

Halvdelen kører fleksibelt

I forvejen kører netselskabet Radius, netselskabet Konstant (del af NRGI) samt Helsingør Forsynings netselskab med variable tariffer, og med Cerius’ initiativ vil det snart være ved mere end halvdelen af landets 3,4 mio. el-forbrugssteder, hvor man gør klogt i at kigge på klokken, inden man starter opvaskemaskinen i vinterperioden.  

Brancheforeningen Dansk Energi forventer, at resten af de danske netselskaber følger trop med tidsdifferentierede tariffer i løbet af 2020.

Ifølge viceadm. direktør, Anders Stouge, fra Dansk Energi er de differentierede tariffer en helt rigtig vej at gå i en tid, hvor vores biler skal til at køre på el, og langt flere huse skal opvarmes med elektriske varmepumper frem for olie- og naturgasfyr. 

»Når vi kigger ind i fremtiden, kommer vi til at bruge el til langt flere ting end i dag, og der bliver det helt afgørende at fordele forbruget bedre. Vi vil gerne have, at de forbrugere, der bruger el, når der er ledig kapacitet i nettet, bliver belønnet,« siger han til brancheforningens hjemmeside. 

Nettariffen er kun én af posterne på elregningen. Andre poster er betaling for eltransmission, betaling for selve strømmen, købt på elmarkedet samt afgifter og moms, der udgør over halvdelen af den samlede pris for strøm i Danmark.  

Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her