Godkendte anlæg med elcertifikater i Norge og Sverige målt i TWh. Ifølge NVE er man allerede i gang med at indfri målet om 2,4 TWh ny fornybar energi i 2020.
Godkendte anlæg med elcertifikater i Norge og Sverige målt i TWh. Ifølge NVE er man allerede i gang med at indfri målet om 2,4 TWh ny fornybar energi i 2020.

Foto : TU/NVE

Elcertifikater er en guldrandet ordning for Norge

Selv om de fleste eludbygninger er sket i Sverige, vil svenskerne ifølge Norwea og BKK ende med at betale for vedvarende energi i Norge.
Norge og Sverige er på vej mod at overopfylde målet om 28,4 TWh ny vedvarende energi i 2020. Det fremgår af den nyeste kvartalsrapport om elcertifikatmarkedet fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, den norske pendant til Energistyrelsen. Ved årsskiftet havde ordningen skaffet 26,8 TWh ny ren energi.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Elcertifikatordningen
  • Norge og Sverige har et fælles mål om, at elcertifikatmarkedet skal skaffe 28,4 TWh vedvarende energi i 2020.

  • VE-producenter (vand, vind og biomasse) får tildelt et certifikat pr. megawatttime strøm, de producerer, i 15 år.

  • Norge har forpligtet sig til at finansiere 13,2 TWh, mens Sverige finansierer 15,2 TWh, uafhængigt af hvor produktionen kommer fra.

  • Sverige har derudover et mål om yderligere 18 TWh ny vedvarende elektricitetsproduktion i 2030, som finansieres af Sverige alene.

  • I dag er elcertifikatprisen 125 SEK/MWh, men den ventes at falde til ned mod 10-20 SEK/MWh allerede fra 2021/2022 ifølge BKK.

  • Norge stopper med at tage nye projekter ind i 2021. Sidste udbetaling bliver dermed i 2035. Sverige vil fortsætte ordningen i ti år endnu.

Kilde: Energifakta Norge