Derfor tror Klimarådet ikke på CO2-fangst på kraftværker

Foto : Gottlieb Paludan Architects / Hofor

Derfor tror Klimarådet ikke på CO2-fangst på kraftværker

CO2-fangst på kraftværker kræver flere driftstimer, end anlæggene har udsigt til de kommende år og flere af dem vil miste vigtig driftsstøtte og formentlig blive urentable, lyder det fra medlem af Klimarådet. Samtidig er ministeren nu kaldt i samråd i sagen.
Regeringen og Klimarådet er enige om, at CO2-fangst i stor skala bliver en af de væsentligste bidragydere til opfyldelsen af målet om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent inden 2030. Men dér stopper enigheden så også.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Husk at være logget ind med den e-mail, hvor du har dit abonnement tilknyttet. Oplever du fortsat udfordringer med din adgang, så skriv til support@ing.dk.

Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
CO2-fangst fra fire forskellige kilder

Biomassefyrede kraftværker
Cirka halvdelen af regeringens vurderede potentiale stammer fra biomassefyrede kraftvarmeværker. De tre største værker har en forventet samlet udledning på 5 mio. ton i 2030 svarende til godt halvdelen af det samlede potentialeskøn på 9,9 mio. ton..

Affaldsforbrændinger
Udledningerne fra de affaldsfyrede værker forventes at være knap 4 mio. ton i 2030, men forventes at falde herefter. Forventningen er derfor, at de samlede udledninger fra affaldsfyrede varmeværker er i niveauet 2 mio. ton i 2040 De tre
største værker forventes under betydelig usikkerhed at udgøre ca. 1 mio. ton.

Industrisektoren
Punktkildeudledningen fra industrien forventes uden nye tiltag at udgøre i niveauet
4 mio. ton dækkende over ca. 2 mio. ton fra Aalborg Portland, og ca. 1 mio. ton
fra de to danske raffinaderier samt ca. 1 mio. ton fra en række mindre industrielle
punktkilder. Det forventes, at øget elektrificering, energieffektivisering, teknologiudvikling etc. vil reducere udledningerne markant over tid.

Biogasanlæg
Udledningerne fra biogasanlæg forventes at være omkring 1 mio. ton i 2030 og kan
stige til omkring 1,5 mio. ton i 2040. De enkelte punktkilder er små, men til gengæld er CO2 allerede udskilt i forbindelse med opgradering af biogassen, hvorfor fangsten af CO2 allerede finder sted på biogasanlæggene.

Kilde: Ministersvar/Energistyrelsen