Dansk Power-to-X er en oplagt eksportvare til naboer med få VE-ressourcer

Brint og grønne brændstoffer produceret ud fra vedvarende energikilder i Danmark udgør et enormt potentiale for at bidrage til reduktion af drivhusgasser inden for svære sektorer som industri, fly, søfart og tung vejtransport. Men el- og gasnet skal være klar, hvis potentialet skal indfries. Derfor er Power-to-X et centralt fokuspunkt for Energinet.
Potentialet for vedvarende energi på dansk jord og i danske farvande er enormt. Alene i danske farvande kan der etableres havmølleparker, som kan producere mindst tre gange mere elektricitet, end selv et fuldt elektrificeret dansk samfund får brug for. Fuldt elektrificeret vil sige et samfund, hvor der for eksempel er langt flere elbiler og langt flere varmepumper såvel i hjemmene som i fjernvarmen.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.