Dansk Køl & Varme: Udledninger fra kølemidler bliver overset af regeringen

Foto : Bigstock

Dansk Køl & Varme: Udledninger fra kølemidler bliver overset af regeringen

Manglende regler for håndtering af HFC-kølemidler, der blandt andet bruges i varmepumper, resulterer i et udslip på 0,5 Mt CO2. Derfor indstiller Dansk Køl & Varme nu seks forslag til regeringens klimahandlingsplan, som skal nedbringe udledningerne betragteligt.
Regeringens målsætning om at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030 kræver en lang række af handlinger og initiativer.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

De seks forslag
  1. En skrotningsordning, hvor der ydes tilskud til HFC-fyldte anlæg, som skrottes og erstattes af anlæg med naturlige kølemidler eller kølemidler med en meget lav drivhuseffekt.
  2. Tilbagerulning af afgiftsfritagelsen for import af HFC. Afgiftsfritagelser har ifølge Dansk Køl & Varme medført en øget import af HFC-kølemidler, der ikke opsamles eller returneres og derfor udledes til atmosfæren.
  3. Øget kontrol med illegal import og anvendelse af HFC-gasser. Herunder overskridelse af maksimal fyldningsstørrelse og manglende certifikater. Den manglende kontrol betyder ifølge Dansk Køl & Varme, at der installeres utætte anlæg som udleder drivhusgasser.
  4. Registrering af HFC-fyldte anlæg. Et register for HFC-fyldte anlæg skal sikre et overblik over, hvor udslip kommer fra, og hvor lovkravene ikke overholdes. I dag har ingen et overblik over, hvor mange HFC-fyldte anlæg der er, og hvor de befinder sig.
  5. Øget uddannelsesindsats indenfor anvendelse af naturlige kølemidler. Der er ifølge Dansk Køl & Varme behov for et bedre og hyppigere udbud af kurser. Samtidigt er der behov for at reformere kravene til at opnå de nødvendige certifikater. Det kræver særlig ekspertise at arbejde med klimavenlige kølemidler som for eksempel propan. Det har kun de færreste. Derfor er der et stort behov for efteruddannelse.
  6. Skærpede krav til installation og service af HFC-fyldte varmepumper. Der installeres cirka 40.000 varmepumper om året, hvor mange af dem installeres af personer, der ikke er specialiserede, og der er risiko for, at fejlinstallationer fører til lækage. 

Kilde: Dansk Køl & Varme.