Dansk førerposition inden for grøn energiteknologi er under pres

Dansk forskning og danske virksomheder har stadig en stærk position inden for grøn energiteknologi, men ikke på alle teknologier. Forskerne, der skal udvikle næste generation af energiteknologier, er mindre positive.
140 startups med bæredygtig energi som fællesnævner var samlet i Bella Center i midten af oktober. Der var alt fra batteriproducenter, solceller, der ydede mere med integration af alger, og til apps til intelligent styring af energiforbruget i huse samt masser af andre teknologiske løsninger.
starLog ind eller prøv 3 ugers gratis prøveabonnement for at læse videre

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Grøn førertrøje?
grafik
Illustration: LGJ
Hvor går energisektoren hen?
tech
Illustration: TM

GridTech gennemførte tidligere på efteråret en survey blandt energisektorens professionelle, som vi sendte ud i samarbejde med Viegand Maagøe.

Hovedresultaterne blev præsenteret på konferencen EnergyTech 2018.

Herudover vil der de kommende uger løbende komme artikler baseret på surveyens resultater, og vi forventer at gentage surveyen næste år.