Dansk Fjernvarme til politikere: Genbesøg nye afgifter på overskudsvarme efter klimahandlingsplanen

Foto : Nostal6ie / BigStock

Dansk Fjernvarme til politikere: Genbesøg nye afgifter på overskudsvarme efter klimahandlingsplanen

Torsdag gør repræsentanter for fjernvarmen fælles front mod politikernes planlagte reform af afgifterne på overskudsvarme i et sidste forsøg på at standse et lovforslag, der vil kvæle overskudsvarmen i Danmark.
Det ser sort ud for fremtidige overskudsvarmeprojekter i fjernvarmen. I hvert fald hvis man skal tro branchen selv, der i månedsvis har skældt og smældt på et lovforslag, der ellers søger at forenkle og lette afgifterne på overskudsvarme.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Nye afgifter på overskudsvarme
  • Overskudsvarme hentes fra varmegenererende processer i industrielle virksomheder. Det lokale fjernvarmeselskab og virksomheden laver et fælles projekt om at lede restvarmen fra virksomhedens aktiviteter over i fjernvarmenettet og aftaler en fast enhedspris, som varmen afregnes til. Ofte forærer virksomheden dog varmen til fjernvarmeselskabet.
  • I dag baseres afgiften på overskudsvarme på den enhedspris, fjernvarmeselskabet og virksomheden har aftalt. Afgiften til staten lyder på 33 procent af overskudsvarmeprisen. I dag kan overskudsvarme således være afgiftsfri, hvis den foræres væk.
  • I den nye regulering ændres afgiften, så den i stedet for at være baseret på værdien, baseres på energien i varmen. Den nye afgift lyder på 25 kr./GJ.
  • De virksomheder, der gennemgår en endnu udefineret certificeringsproces, kan opnå en endnu lavere afgift på 10 kr./GJ.
  • Samtidig lægger politikerne op til at indføre rammer for de priser, virksomhederne og fjernvarmeselskaberne aftaler indbyrdes.
  • Formålet med prisreguleringen og certificeringsordningen er at undgå at skabe incitament til det, myndighederne kalder falsk overskudsvarme, altså hvor en virksomhed overproducerer eller mindsker energieffektiviteten og tjener penge på unødig varmegenerering.