Dansk Energi: Fjernvarmen burde kunne konkurrere med individuel opvarmning

Foto : SparEnergi.dk

Dansk Energi: Fjernvarmen burde kunne konkurrere med individuel opvarmning

Fjernvarmen har både stordriftsfordele og muligheden for at tjene penge på at agere fleksibelt. Derfor burde det ikke være et problem at konkurrere med individuelle el-varmeløsninger, selvom elvarmeafgiften reduceres kraftigt, mener Dansk Energi.
Regeringen vil sænke elvarmeafgiften markant, og det drastiske indhug gør det svært for fjernvarmeselskaberne at konkurrere med elvarmepumper og rene elvarmeløsninger i de områder, hvor boligopvarmningen skal konverteres fra sort til grøn.  Konsekvensen vil blive, at elektrificeringen af boligopvarmningen i Danmark vil blive langsommere og dyrere for samfundet, lød det i sidste uge fra Dansk Fjernvarme her på GridTech.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Støtte til grøn kollektiv forsyning:

  • 450 mio. kr. til en afkoblingspulje, der støtter udskiftning af naturgasfyr til fjernvarme og varmepumper.
  • 550 mio. kr. til udrulning af fjernvarmenet. (Tilskud svarende til 20.000 kr. pr. husstand til udrulning af fjernvarmenet)

Støtte til grøn individuel forsyning:

  • Tilskud til indkøb af varmepumpe på 15.000-25.000 kr. pr. husstand. 
  • Støtte til en varmepumpe på abonnement.