Danmark er langt med Power-to-X

Foto : Teknologiens Mediehus / Lasse Gorm Jensen

Danmark er langt med Power-to-X

Med 13 igangværende og 5 afsluttede projekter er danske virksomheder og forskere godt med, når det handler om at omdanne grøn el til flydende brændstoffer, påpeger ny analyse.
En nysgerrig politiker har fået Energistyrelsen til for klima-, energi- og forsyningsministeren at udarbejde et sjældent overblik over, hvad danske forskere og virksomheder egentlig har gang i af projekter inden for Power-to-X (PtX).   Begrebet dækker omdannelse af VE-strøm til brint via elektrolyse og derfra videre til flydende eller gasformige brændsler – eventuelt med tilsætning af CO2 eller kvælstof.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Når grøn el bliver flydende

Power-to-X eller PtX er en samlet betegnelse for forædlingsprocesser, hvor vedvarende elproduktion via elektrolyse forædles til brint. Brint kan – i kombination med CO2 og kvælstof – anvendes til fremstilling af syntetiske flydende eller gasformige brændstoffer eller syntetiske kemikalier.

Slutprodukter fra PtX-projekter kan – udover brint – være syntetisk methan, der kan tilføres naturgasnettet og benyttes til samme formål som naturgas. Det kan være syntetiske flydende brændstoffer som methanol, DME, benzin, jetbrændstof, diesel og gasolie, der alle kræver en CO2-kilde. Endelig er der ammoniak, der kan bruges som energibærer for brint eller direkte som brændstof. Amnmoniakproduktion kræver ikke en CO2-kilde, men blot nitrogen/kvælstof direkte hentet fra luften.

Kilde: Energinet