Cruiseskibe skal bruge landstrøm i stor norsk havn

Foto : Vidar Trellevik/Bergen Havn

Cruiseskibe skal bruge landstrøm i stor norsk havn

Syv pct. af klimagasudledningen fra skibe sker, når de er i havn, hvor man lader motorer køre for at sikre strøm og varme. Med landstrøm undgår man klimabelastning og forurening. Kristiansand åbnede landstrømsanløg i 2018, og nu følger Bergen efter.
Cruiserederierne, der anløber den vestnorske havneby, er positive over for at benytte sig af tilbuddet om landstrøm. De rederier, der ikke allerede har forberedt deres skibe til dette, vil bygge om. Det vil bidrage til bedre luftkvalitet i Bergen. De 17 skibe, som Bergen Havn regner med er klargjort inden sommeren 2020, står for ca. 10-15 procent af anløbene i havnen.  
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Norge kan - Danmark takker nej

Mens man i flere norske havne er i gang med landstrømsanlæg halter vi bagefter i Danmark.

I 2014 fortalte ing.dk, at man fravalgte landstrøm, da man etablerede Nordeuropas største krydstogtterminal i Nordhavn. Et landstrømanlæg på 30 MW ville ifølge de daværende tal spare københavnerne for 220 ton NOx. Der ville være en positiv samfundsøkonomisk effekt, men det var for dyrt for By&Havn, som skulle stå for investeringen.

I august 2018 fortalte tv2lorry.dk, at den østjyske virksomhede PowerCon havde tilbudt Copenhagen Malmö Port et landstrømsanlæg gratis mod, at det kunne anvendes som demonstrationsanlæg. Havnen takkede nej, da de selv skulle stå for opstillingen, som ville koste 25-30 mio. kr. I stedet indgik PowerCon en aftale med havnen i Kristiansand i Norge, hvilket også er omtalt i artiklen fra tu.no.

red/GridTech