Bliver Power-to-X et nyt vindmølle-eventyr?
Regeringens klimaudspil omhandler blandt andet forslaget om etableringen af to energiøer på med en samlet kapacitet på 4 GW.

Foto : Energinet

Bliver Power-to-X et nyt vindmølle-eventyr?

Power-to-X kan skabe omkring 2.000 nye ingeniørjob de næste ti år – men kun, hvis der investeres massivt i hele forsyningskæden omkring konceptet.
Der findes snart ikke den virksomhed i den danske energibranche, der ikke har fremhævet det enorme potentiale i et dansk Power-to-X-eventyr.  Virksomhedernes visioner tegner et billede af, hvordan en helt ny kemisk industri kan blomstre op omkring det at omsætte elproduktion fra vedvarende energikilder til brint via elektrolyse og videre derfra til grønne brændsler i stor skala.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.