Den 530 kvadratmeter store teknikbygning på Bispebjerg Hospital rummer tre varmepumper til produktion af køling og varme, tre fjernvarmevekslere til backup og varme i sommertid samt seks energivekslere til grundvandet. I et andet rum står de tre nødstrømsgeneratorer, og bygningen huser også to teknikrum. Her får vi et kig ned i det store rum, hvor Ates-anlægget står.
Den 530 kvadratmeter store teknikbygning på Bispebjerg Hospital rummer tre varmepumper til produktion af køling og varme, tre fjernvarmevekslere til backup og varme i sommertid samt seks energivekslere til grundvandet. I et andet rum står de tre nødstrømsgeneratorer, og bygningen huser også to teknikrum. Her får vi et kig ned i det store rum, hvor Ates-anlægget står.

Foto : Hanne Kokkegård

Bispebjerg Hospital har fået Danmarks største kombinerede grundvandskøle- og varmeanlæg

Pumperne i anlæggets 12-100 meter dybe brønde kan cirkulere op til 360.000 liter grundvand i timen, og anlægget skal nedkøle hospitalet om sommeren og opvarme det i fire vintermåneder.
Bispebjerg Hospital i Københavns nordvestkvarter er ved at blive ombygget og udvidet med blandt andet et nyt akuthus på 77.500 kvadratmeter og et nyt psykiatrisk center. I den forbindelse har Region Hovedstaden besluttet, at hospitalet og psykiatrien skal have en mere miljøvenlig og billig køle- og varmeløsning end fjernvarme, når det står færdigt i 2025.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Nævnte firmaer

Kort om Ates-anlægget

Nyt Hospital Bispebjergs Ates-anlæg bliver officielt indviet den 19. marts 2019. 

Teknikbygningen er opført af Dansk Halbyggeri og Gottlieb-Paludan Architects.

Selve Ates-anlægget er udført af Multi Køl & Energi.

Nødstrømsanlægget inklusive levering og opstilling af generatorer er udført af Coromatic A/S.

Boring af 12 brønde på 100 meters dybde er udført af Brøndboringsfirmaet Brøker.

Scheller, Hougaard & Petersen og DH Entreprise har stået for at trække de cirka fire kilometer rør, som vandet skal løbe i.

Kilde: Nyt Hospital Bispebjerg