Nature Energy Videbæk, der blev sat i drift i begyndelsen af 2019, er et af de største biogas­anlæg i Danmark. Anlægget behandler årligt ca. 600.000 ton biomasse – herunder restprodukter fra Arla – og gassen sendes direkte i en biogasledning til Arlas mejeri, Arinco i Videbæk, hvor det bruges som procesenergi.
Nature Energy Videbæk, der blev sat i drift i begyndelsen af 2019, er et af de største biogas­anlæg i Danmark. Anlægget behandler årligt ca. 600.000 ton biomasse – herunder restprodukter fra Arla – og gassen sendes direkte i en biogasledning til Arlas mejeri, Arinco i Videbæk, hvor det bruges som procesenergi.

Foto : Nature Energy

Biogas markerer sig som seriøs grøn energikilde

Den energitunge industri ser i stigende grad biogas som en grøn redning. Flere rapporter peger på langt større biogaspotentiale end hidtil antaget.
Biogas som energikilde har hidtil ført en lidt beskeden tilværelse i det danske energimix, hvor 200 biogasanlæg – heraf halvdelen på rensningsanlæg – i 2018 bidrog med 13,5 PJ energi ud af et samlet dansk energiforbrug på 749 PJ. Heraf anvendtes cirka halvdelen af biogassen direkte til fabrikation af el og varme og resten blev opgraderet og sendt ud på naturgasnettet. 
Få fuld adgang til GridTech?
GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.