Biogas er både grønt og bæredygtigt

Kritikerne peger på, at biogas udleder CO2 og primært anvender husdyrgødning, der ikke produceres bæredygtigt, men biogas skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning, siger skribenterne i dette indlæg.
Bæredygtighed skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning – er der flere plusser end minusser? Og ja, der bliver udledt CO2, når biogas brændes af, ligesom der gør, når man brænder biomasse af eller naturgas eller kul. Men denne CO2 var også udledt, når det organiske affald skulle bortskaffes, hvis ikke det var blevet til nyttig gas i gennem biogasanlægget.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.