Besparelser og omstilling kan redde os fra russisk gas på et år 

3 kommentarer.  Hop til debatten
Han Henrik Lindboe
Illustration: Ea Energianalyse.
På bare ét år kan EU gøre sig uafhængig af russisk gas med en koordineret indsats. Det viser en ny rapport fra Ea Energianalyse, der giver en opskrift på, hvad de relevante sektorer og lande skal gøre.
6. maj kl. 11:56

Europa vil i løbet af ganske få måneder kunne gøre sig helt uafhængig af russisk gas. Det viser en ny rapport fra Ea Energianalyse, som Anders Kofoed og Hans Henrik Lindboe har stået i spidsen for. Det er meget hurtigere, end det hidtidige bud fra Ea Energianalyse, der for blot få uger siden argumenterede for, at det ville tage flere år. En lignende udmelding kom fra Det Internationale Energiagentur (IEA), der hidtil har vurderet, at en tredjedel af den russiske naturgas i EU kan være udfaset om et år og først i 2030 vil være helt væk.  

»Analysen viser overraskende, at det bør være muligt for Europa på bare ét år at gøre sig uafhængig af russisk gas med en koordineret indsats, hvor alle sektorer og alle lande bidrager, og med lav risiko for egentlig rationering,« siger Hans Henrik Lindboe, der fortæller, at den faktor, der primært gør så hurtig en omstilling mulig er, at der er kraftværks-kapacitet nok i Europa til, at det ikke er nødvendigt at køre med de gasfyrede værker. Og det er netop her, at den nye analyse adskiller sig fra de hidtidige analyser foretaget af EU-Kommissionen, det internationale energiagentur (IEA) og andre. Her er kapaciteten på kul- og oliefyrde kraftværker ikke medregnet. 

Halvdelen af gasforbruget kan fjernes

Modelberegningerne i den nye analyse fra Ea Energi Analyse viser, at op imod to-tredjedele af gasbaseret elproduktion i det central- og nordeuropæiske elmarked i et normalt klimaår potentielt kan overflyttes til kraftværker fyret med kul, olie og biomasse. Beregningen forudsætter, at ældre kraftværker, som i dag tjener som spidslastanlæg og reserveanlæg, som herhjemme eksempelvis tæller Kyndbyværket på Sjælland, overgår til mellem- eller grundlast. Derudover skal der være en smidigere udveksling af el på tværs af alle landegrænser. Endelig er det ifølge analysen muligt at lade en lille del af de europæiske gaskraftværker overgå fra gas til olie. Samlet set vurderer Anders Kofoed og Hans Henrik Lindboe, at det i praksis er realistisk at eliminere halvdelen af gasforbruget til el- og fjernvarmeproduktion ved at skifte til især kul og olie. Det svarer til en reduktion på 72 mia. kubikmeter.

Hvad angår det europæiske gasnet vurderer Hans Henrik Lindboe, at det kan omstilles til at forsyne alle resterende kunder fra primært kystnære LNG-gasanlæg på blot et år - en vurdering, som dog kræver yderligere analyser for at kunne blive tilstrækkeligt verificeret.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

I beregningen er der dog en manko på 15 mia. m3 gas, svarende til 6,5 procent af gasforbruget i husholdninger, service og industri efter at der er gennemført betydelige brændselsskift. Disse resterende 6,5 procent kan ifølge analysen findes ved adfærdsrelaterede besparelser, ved hurtigt gennemførte investeringer i energieffektiviseringer såleds at det ikke er nødvendigt at rationere  industrivirksomhedernes gasforbrug. Som en sidste mulighed vil Holland muligvis kunne øge produktionen i Groningen-gasfeltet i et år eller to – på trods af lokal modstand.. 

Negativt klimaaftryk

Langt størstedelen af indsatsen ligger ved brændselsskift i elsektoren - her må EU leve med, at det på den korte bane giver et negativt klimaaftryk.

Samlet set finder Anders Kofoed og Hans Henrik Lindboe, at CO2-udledningerne i EU27+UK øges med omkring 60 millioner ton. Det dækker over, at nogle af gasreduktionstiltagene – energieffektivisering, mere vedvarende energi nedbringer CO2-udledningen, mens konverteringer fra gas til olie- og kul har den modsatrettede effekt. 

»Heldigvis må man forvente, at konverteringstiltagene kan udfases over en kort tidshorisont i takt med acceleration af udbygning med vind og sol, og ved at der i den efterfølgende 5-års periode udbygges gasforsyninger fra andre lande. EU kan vælge at skærpe klimamålene på vejen til 2050, for at kompensere for den ekstra CO2 udledning som følge af stoppet for den russiske gas,« står der i Ea Energianalyses nye rapport. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et tidligere interview med dig sagde du det stik modsatte - nemlig, at Europa godt kan skyde en hvid pind efter at lave en omstilling inden for en tidsramme på to år? 

»Ja, det er fuldstændigt i modstrid. Og det er jeg ikke glad for. Men jeg vil bare sige, at vi først har lavet elmarkeds-analysen nu. Og vi må bare erkende, at vi nu når frem til en helt anden konklusion. Og det må vi indrømme kommer bag på os,« siger han.

3 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
3
Kjeld Flarup Christensen
7. maj kl. 20:27

Har de mon husket at regne Ukraines import med. Ca. 1/3 af Ukraines gasforbrug kommer fra Rusland (som de køber af gashandlere i EU)

1
Holger Skjerning
6. maj kl. 21:01

I artiklen står der: "en tredjedel af den russiske naturgas i EU kan være udfaset om et år og først i 2030 vil være helt væk." Det er i direkte modstrid med artiklens overskrift! Overskriften burde være: "det vil tage mindst 8 år at afvikle brugen af gas fra Rusland. De fleste læsere, der ser overskriften vil tænke: "Det er helt og aldeles umuligt at stoppe import af russisk gas på et år" - Det siger al sund fornuft. Hvorfor mon overskrifter - også i et fagblad - skal gøres så poppede?

2
Jørgen Gylling Nielsen
7. maj kl. 20:20

Når man er ingeniør, bør man være særdeles klar i "spyttet"!! Helt enig med Holger Skjerning!