Analyse: Klimaaftale for energi og industri tager de første, nødvendige skridt

Foto : Klima-, Energi- og Klimaministeriet

Analyse: Klimaaftale for energi og industri tager de første, nødvendige skridt

Ny klimaaftale leverer ikke de store CO2-reduktioner, men får »fikset« en lang række formelle hindringer for eksempel for mere fjernvarme og får samtidig udlagt de langsigtede teknologispor.
Med en CO2 reduktion på bare 3,4 mio. ton CO2 i 2030 ud af en netop genberegnet manko på 20 mio. ton – så lyder den nye klimaftale for energi og industri ved første øjekast ikke særlig ambitiøs. Ikke mindst fordi de 3,4 mio. ton i reduktion er inklusive de 0,7 mio. ton CO2 reduktion, som affaldsaftalen fra forleden bidrog med.  
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Klimaaftale for energi og industri
 • Etablering af verdens første energiøer
 • Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind 
 • Fremtidens grønne teknologier – Power-to-X og fangst af CO2 
 • Grøn omstilling af industrien 
 • Støtte til biogas og andre grønne gasser 
 • Energieffektiviseringer 
 • Grøn omlægning af varmeafgifter 
 • Fremme af udnyttelse af overskudsvarme 
 • Udfasning af individuelle olie- og gasfyr 
 • Grøn fjernvarme 
 • Bæredygtighedskrav til biomasse til energi 
 • Grøn transportpulje 
 • Transport 
 • Udvikling af bedriftsregnskaber i landbruget