Over 5.000 vandområder i Norge er påvirket af vandkraft. Omkring 1.500 af dem har fået dispensation fra miljømålene i EU’s vandrammedirektiv.
Over 5.000 vandområder i Norge er påvirket af vandkraft. Omkring 1.500 af dem har fået dispensation fra miljømålene i EU’s vandrammedirektiv.

Foto : Vann-Nett / Tu.no

Vandkraftværker er ikke grønne i EU-øjne, hvis de påvirker vandområder negativt

Hvis et vandkraftværk påvirker et vandområde, så det ikke lever op til Vandrammedirektivet, vil kraftværket ifølge EU ikke kunne regnes som en bæredygtig investering. I Norge er det tilfældet for kraftværker, der ligger opstrøms til hele 1.500 vandområder.
Norge har i omegnen af 1.500 vandområder, der er påvirket af vandkraft, og som har fået dispensation fra miljøkrav. I de tilfælde vil vandkraftanlægget, som forårsager påvirkningen, ikke kunne regnes som bæredygtigt ud fra EU's Vandrammedirektivs forudsætninger.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Husk at være logget ind med den e-mail, hvor du har dit abonnement tilknyttet. Oplever du fortsat udfordringer med din adgang, så skriv til support@ing.dk.

Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Danske konflikter mellem vandkraft og vandmiljø

Også i Danmark kolliderer hensyn mellem vandområder og vandkraftværker – eller rettere kulturhistoriske hensyn til tidligere vandkraftværker.

Der er cirka 30 fungerende vandmøller tilbage i Danmark, og en del af dem er truet af vandløbsomlægninger, f.eks. hvis kommuner af hensyn til vandmiljøet fører vandet helt eller delvist rundt om møllerne, så de skades permanent af udtørring.

I et Folketingssvar fra i fjor indikerede miljøminister Lea Wermelin (S) imidlertid, at nogle kommuner tolkede Vandrammedirektivet for restriktivt, og at kommunerne er forpligtede til at tage udstrakt hensyn til vandmøllerne, fordi kulturarv i visse tilfælde trumfer vandmiljø.

Den helt store konflikt mellem natur og kultur på dette område er dog diskussionen om Danmarks eneste fungerende vandkraftværk Tangeværket ved Gudenåen. Her forsøger lokale organisationer at blive enige om et løsningsforslag, som miljøministeren skal tage stilling til her i foråret.

mir@ing.dk