Tæt på afgørelse om ny gasledning: DTU og Klimarådet tilråder elektrificering i stedet

Foto : Nordic Sugar

Tæt på afgørelse om ny gasledning: DTU og Klimarådet tilråder elektrificering i stedet

Elektrificeringsrapport fra DTU bekræfter store potentialer for elektrificering af industrier og også Klimarådet har i brev til Energinet problematiseret gasprojektet
Mens energipolitikerne forventes snart at beslutte sig for et ja eller et nej til en ny gasledning til Lolland, så peger nye oplysninger og tal fra DTU og Klimarådet på, at en elektrificering af industriens energiforbrug er teknisk mulig og samfundsøkonomisk mest fornuftigt– også når det gælder højtemperatur-processer som på sukkerfabrikkerne.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Fakta om Elforsk-projektet
 • »Elektrificering af processer og teknologier i dansk industri« har beregnet, at procesindustriens nuværende brug af brændsler kan reduceres fra omkring 60 PJ/år til under 10 PJ/år via elektrificering.

 • Projektet har haft til formål at vise realiseringsmuligheden og muligheden for at substituere procesvarme fra forbrænding af fossile brændstoffer med 100 pct. el-baseret varme.

 • Fordelen ved en el-baseret varmeforsyning er, at man kan bruge el direkte fra vedvarende energikilder og dermed reducere afhængigheden af fossile brændstoffer. Desuden kan processerne i industrien bruges til at skaffe fleksibilitet i elnettet.

 • Projektet har kortlagt en væsentlig variation i temperaturer-kravene i forskellige brancher, men også viden om at en væsentlig del af behovet ligger omkring 100 °C, for eksempel i fødevare- og papirindustri.

 • I andre brancher ligger behovet ved væsentlig højere temperaturer, og derfor har projektet undersøgt status og potentiale for varmepumper til høje temperaturer over 150 °C. Resultaterne viser, at både gasprocesser (Omvendt Brayton) og kompressionsvarmepumper med vanddamp som arbejdsmedie vil kunne levere varme ved temperaturer helt om mod 300 °C.

 • Læs mere om projektet her.

Sagen kort
 • På opfordring fra gastransportøren Seas-NVE har Energinet Gas TSO og Evida undersøgt, om der er økonomisk grundlag for at etablere en ny naturgasledning fra Sydsjælland ned over Falster til Nakskov på Lolland.

 • En gasledning kan forsyne Nordic Sugar med naturgas og senere biogas til deres procesanlæg, som kører fire måneder om året.

 • Nature Energy vil opføre to store biogasanlæg i området, som via gasledningen kan eksportere biogas til andre dele af landet i resten af året.

 • Ifølge Energinets business-case giver projektet et pænt samfundsøkonomisk underskud efter energistyrelsens regnemetode.

 • Energinet har bedt ministeren om at tage stilling til projektet, hvilket endnu ikke er sket.

 • Ledningslængde: 115 km.

 • Rør-dimension: 10 tommer

 • Pris: 853 mio. kr.

 • Planlagt idriftsættelse: August 2023.