PtX skal tænkes ind i en samlet energiplan

Vi har brug for retningslinjer for at sikre at den samlede udvikling af vores energisystem sker effektivt, så samfundet får det mest optimale udbytte i forhold til den grønne omstilling.
Brødtekst

Der er fuld fart på de positive udmeldinger om PtX-projekter overalt i Danmark. Investorer har travlt med at byde sig til, og der bliver lagt store planer frem, der skal bringe Danmark i front med PtX som den centrale drivkraft, der skal bidrage til at dekarbonisere de sektorer, der kun vanskeligt, eller slet ikke lader sig omstille som andre sektorer. 

Regeringen har dog endnu ikke meldt ud om sin strategi for, hvordan vi som samfund skal komme fra tanker og planer til den konkrete udmøntning af PtX. Det ser vi frem til, fordi vi risikerer, at udviklingen løber for langt foran strategien, hvis ikke den snart kommer.

Hvis vi ikke tænker os om og laver en strategi for vores samlede udbygning af energisystemet, så det sker energieffektivt, bliver udviklingen af energisystemerne langt dyrere end nødvendigt. Ligesom udbygningen heller ikke vil spille optimalt ind i den grønne omstilling. 

Hvad betyder det så at se på en samlet udvikling af energisystemet? 

Vi vil gerne have PtX i Danmark – der er allerede meget på vej i udlandet – og vi har en fordel i Danmark, fordi vi kan lave brændstoffer med mindre spild. Det kan vi, fordi vi kan udnytte overskudsvarmen fra PtX-produktionen i vores fjernvarmenet. 

Det har samtidig den store fordel, at det fortrænger andre brændsler, der er mindre CO2-venlige, og dermed støtter det op om, at vi kan komme i mål med vores fælles klimamål og de politiske besluttede CO2-reduktioner frem mod 2050.

Men grundlaget for at disse anlæg bliver etableret, er, at økonomien skal hænge sammen - og som i alle andre aspekter med elektrificering, så er betaling til elnettet for tilslutning og tariffer en betydelig post. Ja, ofte ligefrem en stopklods.

Behov for nytænkning 

Betalinger til elsystemet er gammeldags, og de trænger til nytænkning, hvor fleksible forbrugsenheder, som udelukkende forbruger strøm, når der er overskydende el i systemet, skal betale en fair pris, der afspejler de omkostninger, de giver anledning til. Det gør de ikke i dag. Blandt andet tarifferne er en hurdle, ikke kun  for ammoniakprojektet i Esbjerg, men for hele PtX-industrien i Danmark

Når vi tænker på en samlet udvikling af energisystemet, er det vigtigt, at det ikke alene handler om udvikling af elnettet. Udvikling af varmetransmissionsnet skal også tænkes ind, hvor det økonomisk giver mening i et samfundsperspektiv og i forhold til at udnytte energi som ellers vil gå til spilde. 

Uanset hvordan vi beslutter os for at gribe det an, så er det vigtigste og mest centrale element, at aktørerne – både private og statslige – får en fælles strategi at handle ud fra. Derfor er det heller ikke et spørgsmål, om vi skal have en strategi for PtX i Danmark – det er et spørgsmål om at få den hurtigst muligt.