Power-to-X kan få en stor rolle i grøn omstilling og blive dansk showcase

Power-to-X (PtX) og sektorkobling er begreber, som på kort tid har etableret sig i bevidstheden hos de fleste, der beskæftiger sig med energi og grøn omstilling. I Energinet er vi overbeviste om, at grøn brint og PtX spiller en helt central rolle i den næste og svære del af den grønne omstilling.
Brødtekst

Den direkte elektrificering af transport, varme mv. er fortsat vores stærkeste våben. Indirekte elektrificering i form af grøn brint og PtX spiller en komplementær rolle for dekarbonisering af sektorer, hvor direkte elektrificering sandsynligvis vil være teknologisk udfordrende eller uoverkommeligt dyrt. 

Danmarkskortet har allerede flere store brint- og PtX-prikker. Forskellige aktører og konsortier har planer om at lave vind og sol om til grøn brint, grøn ammoniak mv. i bl.a. København, Fredericia, Esbjerg, Skive og Hobro – og flere af projekterne går ind under kategorier som ”Europas største” og ”verdens første”. Derudover er der spredt udover landet en stribe mindre demonstrationsprojekter, og der kommer hele tiden nye til.

Dansk brint- og PtX-produktion giver rigtig god mening, da det er en oplagt mulighed for effektivt at integrere større mængder vedvarende energi. Eftersom store elektrolyseanlæg til produktion af brint kan køre fleksibelt i synergi med den fluktuerende elproduktion fra vind og sol, kommer vi til at udnytte en langt større del af de danske energiressourcer – og langt mere effektivt. 

Vi kan gøre det igen

Danmark har med brint og PtX alle muligheder for at fortsætte som et unikt grønt vækstområde. Vi har energiressourcer, teknologiledende industrielle aktører og systemviden til at kombinere grønne målsætninger med at være et internationalt udviklingsområde for grønne systemløsninger.

Alene danske havvindsressourcer er meget større, end hvad der skal bruges til at omstille energiforbruget i Danmark. I dag eksporteres der i stort omfang både el og gas fra Danmark til vores nabolande, men på sigt kan det således også blive dansk brint og PtX-brændstoffer, som skal levere et bidrag til omstillingen i Europa. Derudover har Danmark allerede flere store solcelleanlæg. Med fortsat faldende priser, for særligt sol, kan vi forvente, at udbygningen af vedvarende energi vil fortsætte de kommende år. 

I Energinet samarbejder vi tæt med vores tyske og hollandske kollegaer, som er længere fremme med planer om storskala brintproduktion og infrastruktur til transport og lagring af brint. Begge lande har i dag, modsat Danmark, et stort fossilbaseret brintforbrug i industrien. Der kigges derfor bl.a. til Danmark, og særligt vindudbygningen i den danske Nordsø, for grøn brint til at forsyne tysk og hollandsk brintforbrugende industri. 

Danmark har været frontrunner i opstillingen og integrationen af vedvarende energi. Den danske tilgang til energisystemudvikling inspirerer andre lande, og har rykket grænserne for, hvad der tidligere var tænkt muligt ift. til integration af vedvarende energi. Danske systemløsninger har uden tvivl givet en væsentlig større global klimagevinst end den direkte effekt af særlig vindkraft opstillet i Danmark. Med den vanlige grønne pionertilgang har vi igen muligheden for at udvikle innovative systemløsninger - denne gang indenfor grøn brint og PtX, som skal demonstreres og sidenhen udbredes på det globale marked.

Behov for samarbejde i nye værdikæder 

Med PtX har vi alle muligheder for at etablere en ny styrkeposition for det danske energisystem. I Energinet har vi fuldt fokus på at skabe den sømløse integration, der understøtter, at udviklingen løbes i gang så hurtigt og effektivt som muligt. Det foregår gennem tæt samarbejde med både eksisterende og nye aktører. De nye brint- og PtX-værdikæder skal op at stå, og der skal udvikles nye forretningsmodeller og økosystemer. Lykkedes vi med det, er vi godt på vej mod klimaneutralitet i Danmark, og sideløbende skabes der et eksempel, som kan eksporteres til omverdenen, til gavn for både den globale klimasag og danske virksomheder. 

Energinet udlever sektorkoblingen

Allerede i 2019 blev sektorkobling skrevet ind i kernen af Energinets strategi “Nye Vinde”. Sidenhen fulgte vi op med vores PtX-handlingsplan, hvor vi identificerede kerneområder for PtX-udviklingen. Her har vi bl.a. arbejdet på løsninger, som understøtter en hensigtsmæssig udrulning af storskala brint- og PtX-produktion i Danmark. Det indebærer fx hensigtsmæssigt samspil mellem produktionsanlæg og det kollektive elnet samt nye tarifprodukter, der skal afspejle den stigende elektrificering og understøtte fleksible elforbrugere, herunder PtX-anlæg. 

Derudover arbejder vi med nye digitale løsninger, som skal bidrage til dokumentation af den grønne værdi af strøm anvendt til brint- og PtX-produktion. Endeligt har vi stort fokus på både tekniske og praktiske muligheder ift. infrastruktur til transport og lagring af brint, navnlig genanvendelse af eksisterende gasinfrastruktur.     

På baggrund af bl.a. erfaringerne fra arbejdet med PtX-handlingsplanen, har vi i Energinet for nyligt besluttet, at vi i fremtiden vil stå på én integreret energiplatform i stedet for adskilte el- og gasplatforme. Det er et unikt setup i sammenligning med andre europæiske TSO’er, men vi er overbeviste om, at vi på den måde bedst understøtter den næste fase i den grønne omstilling.

Med et integreret systemansvar for el og gas i Danmark bringer vi nu mere innovationskraft og samskabelse i spil. Vi har dermed udvidet værktøjskassen, når vi fremover skal finde gode sektorkoblede systemløsninger i integrationen af meget mere vedvarende energi.