Partnerskaber er vejen til en stærkere vindmølleindustri

Med en nyligt udgivet rapport har Megavind, vindsektorens strategiske forsknings- og udviklingsplatform, samlet konkret data på og slået fast, hvad der længe er blevet snakket om i sektoren, nemlig vigtigheden af partnerskaber.
Brødtekst

Prispres fra såvel udenlandske vindmølleproducenter som underleverandører, samt kampen om at blive konkurrencedygtig i forhold til fossil energi og sænke Levelized Cost of Electricity (LCOE) yderligere, har sat den danske vindmølleindustri under et stadigt større pres. 

Et væsentligt skridt i fastholdelsen af den danske vindmølleindustris internationale førerposition er at skabe flere og bedre partnerskaber.

Rapporten “Partnerships in the Danish wind industry supply chain” viser tydeligt, at der er et signifikant potentiale at realisere ved at etablere flere og bedre partnerskaber horisontalt og vertikalt i forsyningskæden. 

Intet mindre end 94% af de adspurgte i en spørgeskemaundersøgelse udført blandt virksomheder i vindmølleindustrien mener, at der er mulighed for, at deres virksomhed kan skabe mere værdi ved at etablere nye partnerskaber. 

Partnerskaberne kræver kommunikation og åbenhed 

Behovet er også til at føle på, da 50 procent oplever at konkurrencen vedrørende deres produkt/service i 2019 var høj, kontra 30 procent i 2017, og at et forøget prispres er den trend, som flest kan blive enige om vil fortsætte i de kommende år.

Det er efterhånden dog åbenlyst at disse partnerskaber, som er en del af løsningen, ikke vil opstå af sig selv. Det kræver åbenhed og god kommunikation at samarbejde med en virksomhed, som ellers normalt ville blive set som en konkurrent, kunde eller leverandør. 

Men lige meget hvor svært det måtte være, er det en vigtig del af at sikre den danske vindmølleindustris fremtidige konkurrencedygtighed.

Kunde-leverandør-mindset til partnerskabs-mindset 

Bedre kommunikation, og en overgang fra f.eks. et kunde-leverandør-mindset til et partnerskabs-mindset vil forbedre både de leverede komponenter og services, og i sidste ende det færdige produkt samt dets omkostning.

Vi vil i Wind Denmark og Megavind gøre, hvad vi kan for, at der fremadrettet vil være fokus på partnerskaber i værdikæden, og at industrien bliver samlet for at gøre dem til en realitet. F.eks. igennem facilitering af netværk, deling af historier om succesfulde partnerskaber og yderligere analyse af, hvordan barrierer for partnerskaber kan nedbrydes.

Samarbejde er dansk styrkeposition 

Vi har i Danmark historisk været gode til at samarbejde om at løse udfordringer, og sikre den nødvendige innovation og teknologiudvikling i vindmølleindustrien. 

Det er Megavind et godt eksempel på, da der også i dag sidder virksomheder og samarbejder om fælles udfordringer i stedet for at arbejde med dem enkeltvis. Det er en dansk styrkeposition, og som vi i fremtiden skal holde godt fast i, også samtidig med at vindmølleindustrien bliver stadigt mere international. 

I sidste ende er det nemlig virksomhederne som skal indgå partnerskaberne, og i Megavind opfordrer vi derfor til at vi i sektoren møder hinanden med den åbenhed og den samarbejdsvillighed, der er forudsætningen for endnu flere succesfulde partnerskaber.