Brancheorganisationen Dansk Fjernvarme forventer, at de nye regler vil føre til mange flere fjernvarmeprojekter.
Brancheorganisationen Dansk Fjernvarme forventer, at de nye regler vil føre til mange flere fjernvarmeprojekter.

Foto : Scanpix

Nu fjernes absurd bestemmelse om naturgas-tvang på blokcentraler

Ny bekendtgørelse fjerner aftage-pligten for naturgas i såkaldte blokvarmecentraler – og gør det dermed lovligt for varmekunderne at droppe de fossile brændsler og skifte til varmepumper eller fjernvarme.
Nu fjernes et absurd benspænd for den grønne omstilling af varmesektoren; nemlig en regel, der i praksis har stavnsbundet lidt større naturgasfyrede varmeanlæg – såkaldte blokvarmecentraler – til at bruge naturgas og 100 pct. naturgas i al evighed.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.