Mus koster 600 millioner kroner og tre måneders forsinkelse for Baltic Pipe

Foto : Bent Sørensen

Mus koster 600 millioner kroner og tre måneders forsinkelse for Baltic Pipe

Baltic Pipe-projektet er bortset fra på to delstrækninger nu genoptaget.
Baltic Pipe, der skal forbinde gassystemerne i Norge, Danmark og Polen, forsinkes med omkring tre måneder og kommer til at koste op til 600 millioner mere end planlagt, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet den 31. maj 2021 ophævede miljøtilladelsen til den 210 km lange gasrørledning på tværs af Danmark.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Husk at være logget ind med den e-mail, hvor du har dit abonnement tilknyttet. Oplever du fortsat udfordringer med din adgang, så skriv til support@ing.dk.

Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Baltic Pipe projektet

FAKTA: Sagen handler om de såkaldte bilag IV-arter – sårbare og truede dyr, der er beskyttet af EU’s habitatregler. Ifm. Baltic Pipe-projektet drejer det sig om hasselmus, birkemus, flagermus, sump vindelsnegl og skæv vindelsnegl.

TIDSLINJE: Først tilladelse – to år efter ingen tilladelse

12. juli 2019: Miljøstyrelsen giver miljøtilladelse til Baltic Pipe-projektet på baggrund af en 520 sider lang miljøkonsekvensrapport, som bl.a. beskriver beskyttelse af bilag IV-arter. Tilladelse gives dels på beskrivelse af, hvordan Baltic Pipe-projektet vil beskytte bilag IV-arter, dels er det et vilkår, at Baltic Pipe efterfølgende skal lave yderligere undersøgelser og tiltag, som sikrer yngle- og rastepladser for de truede dyr. Den fremgangsmåde er gængs praksis ifm. miljøtilladelser.

August 2019: Flere klager over miljøtilladelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter at tage fire sager op. Klagerne bliver ikke tillagt opsættende virkning.

September 2020: Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) om beskyttelse af bilag IV-arter. Efterfølgende skærper klagenævnet praksis i forhold til beskyttelse af bilag IV-arter.

31. maj 2021: Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens to år gamle miljøtilladelse. Nævnet mener, at alle afværgeforanstaltninger for bilag IV-arter skulle have været belyst, inden miljøtilladelsen blev udstedt. Klagenævnet har ikke taget stilling til, om nogle af de tiltag, Baltic Pipe-projektet som aftalt har lavet, efter miljøtilladelsen blev givet, sikrer yngle- og rastepladser for bilag IV-arterne

18. juni 2021: Miljøstyrelsen tilkendegiver, at det ikke har indvendinger mod, at anlægsarbejdet genoptages på delstrækninger. Styrelsen siger dog samtidig, at der ikke må arbejdes på landledningen på Vestfyn og på landledningen i Sydøstjylland mellem Lillebælt og Egtved.

Kilde: Energinet