Milliardinvesteringer i støbeskeen: Her er Danmarks PtX-planer

Foto : Ørsted

Milliardinvesteringer i støbeskeen: Her er Danmarks PtX-planer

Ingeniørens kortlægning af eksisterende og kommende PtX-anlæg i Danmark viser vidt forskellige mål og niveauer for realisering. Men trods flere store projekter kan Danmark let falde bagud internationalt.
Brint er blevet det nye, magiske ord i omstillingen af energiproduktionen fra fossile brændsler til bæredygtig elproduktion: En gennemgang af alle eksisterende og offentliggjorte kommende projekter i Danmark foretaget af Ingeniøren viser en enorm interesse for at konvertere el fra sol og vind til brint via elektrolyse. Hvis alle planlagte anlæg bliver til noget, er der tale om investeringer i milliardklassen.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

PtX

Power-to-X dækker over en række processer, der via elektrolyse og forbrug af strøm omdanner vand til brint. Brinten kan derefter anvendes f.eks. til at producere andre grønne brændstoffer, bl.a. flybrændstof. Kilde: Energistyrelsen

Eksisterende og kommende PtX-anlæg

Ingeniøren har kontaktet alle de danske PtX-anlæg eller -projekter, der var kendskab til omkring årsskiftet, og stillet en række spørgsmål til økonomi og teknologi. Siden er to nye projekter kommet til, hvor data er hentet fra dagspressen.

HySynergy

Størrelse på elektrolyseanlæg: Fase 1: 20 MW. 8 ton brint i døgnet i 2022. Fase 2: 300 MW. 120 ton rint i døgnet i 2025. Fase 3: 1 GW i 2030.
Produkt: I første fase brint, hovedsageligt til brug i transportsektoren. Aftale med Shells raffinaderi om et dagligt aftag af brint.
Teknologi: Fase 1: Alkalisk elektrolyse leveret af NEL. Fase 2 og 3 afhænger af aktuel teknologi
ved realisering.
Virkningsgrad: 80,5 pct. uden udnyttelse af overskudsvarme.
Fuldlasttimer: Forventer at køre anlæg 50-70 pct. af tiden.
Skal overskudsvarme udnyttes: Ja.
Investeringer: Cirka 150 mio. kr.
Offentlige tilskud: Anlægget er støttet med 48 mio. kr. fra Energistyrelsen og ca. 25 mio. kr. fra EU.

Shel
Illustration: Shell
Green Fuels for Denmark

Størrelse på elektrolyseanlæg: Fase 1: Ca. 10 MW i 2023. Fase 2: 250 MW i 2027. Fase 3: 1,3 GW i 2030.
Produkt: Fase 1: Brint. Fase 2 og 3: brint, e-metanol og e-kerosin.
Skal overskudsvarme udnyttes: Vigtigt element, men ingen konkrete aftaler.
Investeringer: Fase 1: Trecifret millionbeløb. Fase 2 og 3: Investeringer i milliardklassen.
Offentlige tilskud: Rammevilkår skal supplere private investeringer.

Avedøreværket
Illustration: Avedøreværket
H2RES

Størrelse på elektrolyseanlæg: 2,15 MW – første brint i 2021.
Produkt: Brint.
Teknologi: Alkaline – Green Hydrogen Systems.
Skal overskudsvarme udnyttes: ** Nej (forsøgsanlæg).
**Offentlige tilskud:
 34,6 mio. kr. fra EUDP

Ørsted
Illustration: Ørsted
Greenlab Skive

Størrelse på elektrolyseanlæg: ** 54 MW vindmøller og 26 MW solcelletilslutning. Fra 2022 vil der være 12 MW elektrolyse i drift. Forventes øget til 250 MW.
**Produkt:
 10 mio. liter metanol om året.
Teknologi: Alkalisk elektrolyse fra Green Hydrogen Systems.
Virkningsgrad: 70-75 pct. nyttevirkning til elektrolyseanlægget. Overskudvarme udnyttes, hvilket hæver nyttevirkningen.
**Fuldlasttimer: ** Minimum 5.500 timer.
**Skal overskudsvarme udnyttes: ** Udnyttes internt. Forventer aftaler med fjernevarmenetværk.

Greenlab
Illustration: Greenlab Skive
HyBalance

Størrelse på elektrolyseanlæg: ** 1,2 MW i 2018.
**Produkt:
 Brint.
Teknologi: PRM-elektrolyse fra Hydrogenics.
Virkningsgrad: 56.5 kWh/kg.
Fuldlasttimer: 6.000-7.000 timer.
Offentlige tilskud: EU’s Horizon 2020 EUDP-program – i alt 80 mio. kr.

Hybalance
Illustration: HyBalance
GHH i Mariager

Størrelse på elektrolyseanlæg: Fase 1: 300 MW i 2025. Fase 2: 1 GW i 2030.
Produkt: Brint.
Teknologi: Alkaline – Green Hydrogen Systems.
Virkningsgrad: Ca. 75 pct.
Fuldlasttimer: 4.500 fuldlasttimer.
Skal overskudsvarme udnyttes: Nej.
Investeringer: Fase 1: Ca. 150 mio. kr. Fase 2: Op mod 1 mia. kr.

 

SiemensGamesa i Flø

Størrelse på elektrolyse-anlæg: 2021: 0,4 MW.
Produkt: Brint.
Teknologi: Alkalisk elektrolyse fra Green Hydrogen Systems.
Virkningsgrad: Cirka 70 pct.
Fuldlasttimer: Cirka 6.000 timer.
Skal overskudsvarme udnyttes: Nej.
Offentlige tilskud: Selvfinansieret.

Projekt energiø

Produkt: Brint og sandsynligvis andre flydende produkter

Projekt Esbjerg

Størrelse på elektrolyse-anlæg: 1 GW.
Produkt: Ammomiak.
Skal overskudsvarme udnyttes: Fjernvarme til Esbjerg.
Investering: 7,5 mia. kr.