Fagligt opråb: Borgere skal beskyttes mod ‘cikade-effekt’ fra støjende varmepumper

Foto : Morten Egholm Jeppesen

Fagligt opråb: Borgere skal beskyttes mod ‘cikade-effekt’ fra støjende varmepumper

Ingen regel i lovgivningen beskytter borgere mod flere varmepumpers samlede støj. Derfor bør ændringer overvejes, lyder det fra fagfolk.
Varmepumperne rykker nu for alvor ind i de danske parcelhuskvarterer. Mens der er grænser for, hvor meget den enkelte installation må støje, så beskytter lovgivningen ikke borgerne mod støj fra flere tætplacerede varmepumpers samlede brummen. Både i bygningsreglementet og i Miljøbeskyttelsesloven gælder grænseværdierne for støj udelukkende for en enkelt støjkilde, forklarer flere fagfolk til Ingeniøren.
Vil du have fuld adgang til GridTech?

GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.

Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Reglerne for varmepumpe-støj

I parcelhus-, rækkehus og sommerhusområder er kravene i bygningsreglementet til ‘bygningens tekniske installationer’, heriblandt varmepumper, at støjen på udendørsarealer og umiddelbart uden for bygningernes vinduer til beboelsesrum og køkken højst må være:

  • 35 dB(LAeq) målt som et gennemsnit over den mest støjende halve time

  • maksimalt 50 dB (pAmax) på udendørsarealer

»Grænseværdierne gælder for den enkelte installation« fremgår det af en note til bygningsreglementet, som altså ikke omfatter flere varmepumpers samklingende brummen eller ‘cikade-effekt’, der altså gerne må overskride grænseværdierne.

Regler fra 1984

Bygningsreglementets krav til støj tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i ‘Ekstern støj fra virksomheder’ fra 1984, som typisk ikke gælder for privatpersoner, men som er gældende for fyringsanlæg, varmepumper og lignende.

Her gælder ligeledes en grænseværdi for støjen på 35 dB i naboskel, som skal måles som et gennemsnit over den mest støjende halve time i tidsrummet klokken 22-07.

For andre tidspunkter på døgnet gælder lidt højere grænseværdier. Men da varmepumper udsender en forholdsvis konstant støj, når nætterne er koldest, og varmepumpen skal arbejde hårdest, er dette grænseværdien, som kommuner og fagfolk orienterer sig mod.

Støj kan ramme helbredet

Støj kan skade menneskers helbred, især hvis man oplever at være generet af støjen eller får forstyrret sin søvn, viser resultaterne af en lang række videnskabelige undersøgelser.

Manglende søvn kan på kort sigt medføre indlæringsvanskeligheder, humørsvingninger og sænket livskvalitet, mens det på længere sigt kan betyde skader på immunsystemet og øget risiko for diabetes, stress, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-­sygdomme og mere.

Derudover vokser den videnskabelige evidens for, at det påvirker helbredet negativt at være udsat for støj døgnet rundt.

Fagmandens forklaring af dB-skalaen

Hver gang man fordobler antallet af varmepumper, så stiger støjniveau 3 dB. Hvis den første varmepumper larmer 40 dB, så bidrager den næste varmepumpe altså til et samlet niveau på 43 dB. Hvis to naboer yderligere køber varmepumper, så er støjniveauet oppe på 46 dB.

Mennesker oplever typisk en stigning på 8-10 dB som en fordobling af den oplevede støj, mens 3 dB svarer til en fordobling af lydenergien.

»3 dB er en meget lille forskel i den oplevede styrke, men hvis du går fra 40 til 46 dB, så er du ikke i tvivl om, at det støjer mere. Så det her med, at man lige pludselig har tre eller fire enheder, som står og larmer sammen, så begynder det altså at blive alvor, hvor man bemærker, at der er en forskel,« siger Martin Leerbæk Pedersen.