Energianalytiker: Regler for grøn brint skal sikre mere VE – alt andet er underordnet

Foto : Teknologiens Mediehus / Lasse Gorm Jensen

Energianalytiker: Regler for grøn brint skal sikre mere VE – alt andet er underordnet

Der er ingen grund til stramme regler for samtidighed mellem vindmøller og elektrolyse, ligesom et forbud mod statsstøtte også er unødvendigt, lyder det fra fremtrædende energianalytiker om kommende EU-regler for produktion af grøn brint. Til gengæld bør EU stramme skruen på krav til additonalitet.
Der daler ikke ligefrem roser ned over det udkast til kommende EU-regler for produktion af grøn brint i transportsektoren, som en ekspertgruppe under EU-Kommissionen har udarbejdet, og hvis indhold lækkede til offentligheden i begyndelsen af maj.
Få fuld adgang til GridTech?
GridTech er for professionelle i energibranchen, der har særligt fokus på integrationen mellem energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund.
Prøv GridTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her

Nævnte firmaer

Den delegerede retsakt om grøn brint

Den delegerede retsakt skal udpensle og konkretisere de mere overordnede principper for grøn brint, der er opstillet i EU's VE II-direktiv. Direktivet blev vedtaget på EU-niveau i 2018 og er netop er blevet implementeret i dansk lov, hvor det vil træde i kraft 30. juni i år.

Direktivet foreskriver blandt andet, at grøn brint skal produceres på baggrund af strøm fra ‘additionel’ VE-kapacitet, der er tilvejebragt via en såkaldt PPA (elkøbsaftale med en VE-strømproducent, red.).

Derudover er der lagt op til krav om samtidighed mellem elproduktion og aftaget i elektrolyseanlæggene, og at strømmen undervejs ikke må have mødt flaskehalse i nettet. 

Men de endelige bestemmelser skal altså nedfældes i retsakten, som der lige nu forhandles om. Bestemmelserne gælder kun for grøn brint, der anvendes i transportsektoren.

Retsakten skal være endelig færdig ved årets udgang.