Danmark skal accelerere på Power-to-X

Danmark har alle muligheder for at blive en kernebrik i Europas dekarboniseringsstrategi, og det skal regering og Folketing udnytte, virksomheder har behov for klarhed. Det er afgørende for dem at vide, hvordan regeringen sætter retning.
Brødtekst

 

Det går vanvittigt stærkt. 

Udviklingen af Power-to-X-teknologi tager i disse år et kvantespring samtidig med, at stadigt flere lande ser Power-to-X-teknologi og -brændsler som en af de afgørende løsninger, der kan få benzin og diesel ud af lastbilernes tanke, der kan gøre skibe og fly uafhængige af fossile brændsler og gøre industrien klimaneutral.

I takt med at flere landes regeringer vælger at handle, bliver presset på Danmark større. Meldinger fra regeringen tyder på, at den først vil præsentere en national Power-to-X-strategi i slutningen af 2021.Det presser Danmarks muligheder for at lægge sig først i feltet i Europa. Spørgsmålet er, om vi kommer for sent i gang? Jeg frygter det.

Jeg vil derfor gerne slå til lyd for vi finder en mere dynamisk vej, hvor vi allerede nu træffer politisk beslutning og implementerer tiltag, der sætter gang i produktionen og som samtidig skaber et marked for Power-to-X brændsler, mens vi venter på den mere forkromede strategi. 

Verden rykker på Power-to-X

EU har vedtaget en strategi med planer om udbygningen af 2 x 40 GW elektrolyse inden 2030, hvoraf de 6 GW allerede skal stå klar i 2024. Europa-Kommissionen vurderer, at der vil være behov for en samlet europæisk investering til Power-to-X på mellem 180-470 mia. euro mod 2050. 

Samtidig har en række EU-medlemslande lanceret ambitiøse Power-to-X-strategier og afsat store beløb til storskala produktion, samt til udbygning af infrastruktur. Ex. har Holland en målsætning om at levere 10 procent af EU’s samlede grønne brintproduktion i 2030, og Tyskland har afsat 9 mia. euro til udbredelsen af Power-to-X. Samlet har en række EU-lande ambitioner om etablering af 27,8 GW elektrolyse i 2030 med en investeringsramme på over 35 mia. euro. 

Indtil videre er Danmark slet ikke med.

Behov for dansk acceleration 

Derfor skal vi hurtigt i gang med at producere Power-to-X i storskala. Det kræver at der allerede nu vedtages en række tiltag for at kickstarte industrialiseringen. Regeringen skal hurtigt udmønte afsatte støttemidler fra klimaaftalen fra juni, og der skal findes en støttemodel der sikrer at der bliver sat gang i både produktion, infrastruktur og brug af brændsler. 

Aftagersiden skal modnes, og der skal skabes tilstrækkelig efterspørgsel hos forbrugerne. Politikerne skal derfor vedtage puljer til landsdækkende netværk af brinttankstationer og på havnene til skibe. I luftfarten skal politikerne vedtage et ambitiøst iblandingskrav med en tilhørende klimafond. Indbetalinger til klimafonden skal være med til at dække ind, hvor bæredygtigt, grønt brændstof i begyndelsen vil koste ekstra. 

Samtidig vil et stærkt internationalt samarbejde være afgørende for at kickstarte hele den danske Power-to-X indsats.   Regeringen skal derfor aktivt deltage i EU’s Brintalliance og industripolitik så danske virksomheder holder sig skarpe i konkurrencen med andre lande.

Heldigvis er der bevægelse trods manglende national strategi.  Danske virksomheder bruger ventetiden aktivt. De lancerer ambitiøse projekter, mens de venter på de nødvendige rammevilkår og nationale investeringer.  Ex. har Ørsted og Mærsk m.fl. indgået partnerskab om industrialisering af Power-to-X-brændsler til lastbiler, fly og skibe, men der er behov for retning og rammer, og frem mod 2030 vil det være nødvendigt med økonomisk støtte fra regeringen for at hjælpe industrien i gang.

Danske styrkepositioner til en Power-to-X-industrialisering

Vores adgang til billig grøn strøm, og offshore-vind teknologier kan gøre os til Europas grønne Powerhouse. Læg dertil energiøerne, der kan løfte os op i superligaen for produktion af grøn energi. Vi har en god geografiske placering, et energisystem i verdensklasse og et integreret system til at levere grøn brint til vores nabolande. Vi har globalt førende virksomheder der har ambitioner og visioner til at drive udviklingen.  

Vi skal accelerere. Resten af verden venter ikke. 

Det kræver politisk vilje og handlekraft.