Affaldslov vedtaget: Forbrændingsanlæg bliver konkurrenceudsat

Affaldslov vedtaget: Forbrændingsanlæg bliver konkurrenceudsat

Fredag formiddag vedtog Folketinget et lovforslag, som kommer til at få store konsekvenser for den kommunale affaldssektor. Nu skal landets affaldsforbrændingsanlæg selskabsgøres og konkurrere om retten til at brænde borgernes affald.
2. jun1
Historisk aftale om havvind på plads: Staten bliver medejer

Historisk aftale om havvind på plads: Staten bliver medejer

Staten udbyder 6 GW havvind i områderne Nordsøen, Kattegat II, Kriegers Flak II og Hesselø med periodisk koncessionsbetaling i kombination med 20 procent statsligt medejerskab. Midler, der være med til at finansiere Energiø Bornholm med en minimumskapacitet på 3 GW.
30. maj
 
Med finmasket vejrdata og algoritme vil Energinet sende 30 procent mere grøn strøm gennem elnettet

Med finmasket vejrdata og algoritme vil Energinet sende 30 procent mere grøn strøm gennem elnettet

På dage, hvor vind og vejr tillader det, kan Energinet med ny software-løsning presse 30 procent mere strøm gennem elnettet. En løsning, der forventes at give en samfundsøkonomisk gevinst på cirka 400 millioner kroner frem mod 2030.