Indenrigs- og Boligministeriet

Indenrigs- og Boligministeriet er en dansk ministerium under regeringen. Ministeriet varetager socialområdet, familieretsområdet og de overordnede rammer for landets kommuner og regioner.

Ministeriet blev oprettet den 21. januar 2021 som en sammenlægning af bolig- og byggeriområdet fra Transport- og Boligministeriet, indenrigsområdet fra Social- og Indenrigsministeriet og planområdet og opgaver med regional- og landdistrikter fra Erhvervsministeriet.