business Mere om Indenrigs- og Boligministeriet
Indenrigs- og Boligministeriet logo

Indenrigs- og Boligministeriet er en dansk ministerium under regeringen. Ministeriet varetager socialområdet, familieretsområdet og de overordnede rammer for landets kommuner og regioner.

Ministeriet blev oprettet den 21. januar 2021 som en sammenlægning af bolig- og byggeriområdet fra Transport- og Boligministeriet, indenrigsområdet fra Social- og Indenrigsministeriet og planområdet og opgaver med regional- og landdistrikter fra Erhvervsministeriet.

 

listOmtale af Indenrigs- og Boligministeriet

Ugen i FM: Staten vil udpege byomdannelses-områder, og SF forbyde nedrivning af sunde huse

28. maj 2021 05:54

Velkommen til Ugen i FM Regeringen kom denne uge med sit udspil om grønne byer og hovedstadsregionens fremtid. En del af indholdet var fokuseret på trafik, men regeringen havde også flere forslag, der vil få indflydelse på bygningsejere. Blandt andet vil regeringen give kommunerne lov til at kræve, at parkeringspladser bliver forbeholdt el- og delebiler og at der skal være ladeinfrastruktur, når de laver nye lokalplaner. Kommunerne skal også kunne fastsætte en minimumsprocent for begrønning i et område til brug for lokalplanlægningen.