business Mere om Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriet logo

Forsvarsministeriet er et dansk ministerium under regeringen, der varetager opgaver vedrørende forsvaret og det civile beredskab. Ministeriets politiske chef er den siddende forsvarsminister.

Ministeriet blev oprettet i 1950 og har i alt cirka 20.000 ansatte.

Under Forsvarsministeriets departement, der er den øverste myndighed, findes følgende myndigheder:

  • Værnsfælles Forsvarskommando
  • Hjemmeværnskommandoen
  • Beredskabsstyrelsen
  • Forsvarets Efterretningstjeneste
  • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
  • Forsvarsministeriets Interne Revision
  • Forsvarets Auditørkorps
listOmtale af Forsvarsministeriet

Ugen i FM: Samarbejde realiserer store energibesparelser og ISS skruede bissen på

19. mar 2021 05:10

Godmorgen og velkommen til Ugen i FM Vi starter med en succes-historie: Et samarbejde mellem Københavns Kommune, Hofor og flere almene boligselskaber har leveret store energibesparelser. Målet med samarbejdet »Intelligent energistyring i almene boliger« er, at spare seks procent på varmeforbruget og tre procent på vandforbruget ved at finde fejl i varmekældrene og give driftsfolkene nye redskaber til at drive varmecentralerne bedre.

Ugen i FM: Byggesager trækker ud og Altan.dk bøder og hyrer

26. mar 2021 05:45

Velkommen til Ugen i FM Vi starter hos Region Hovedstaden. Regionen har netop indgået aftale om at få opsat energimålere med opkobling til internettet i samtlige bygninger. Det skal give bedre overblik over forbruget og mulighed for reduktioner. »Vi arbejder på at blive mere datadrevne, og dette samarbejde understøtter dette,« siger Heine Knudsen, der er enhedschef i Energi og Miljø, i en pressemeddelelse, som Licitationen har citeret. Aftalen er indgået med virksomhederne Kemp & Lauritzen og Vitani og løber i op til 10 år.