business Mere om Danske Regioner
DK Reg

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner. 

Danske Regioner arbejder for at understøtte og udvikle det regionale demokrati og varetager regionernes fælles interesser. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne i deres opgaveløsning, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver effektivt og på et højt fagligt niveau. Desuden varetager Danske Regioner regionernes interesser i forhold til de regionalt ansattes løn- og ansættelsesforhold.

    listOmtale af Danske Regioner

    Ugen i FM: Aftale indfrier langt fra regioners anlægsønsker | Lejligheder i vandtårn | Spånplader ødelagde 400 huse

    11. jun 2021 05:58

    Velkommen til Ugen i FM Vi begynder på Christiansborg, hvor regeringen og Danske Regioner onsdag blev enige om rammerne for regionernes økonomi i 2022. Krævede 5,9 mia. Fik 3,35 På anlægsområdet er der aftalt at regionerne må bruge fire mia. kr. på kvalitetsfondsbyggerierne og 2,5 mia. kr. på øvrige anlæg. Desuden har regionerne fået 750 mio. kr. til investeringer i IT- og medico-udstyr. Det er meget langt fra regionernes eget udspil.