Thor Hansen

Thor Hansen

Sektionsleder, Civilingeniør, ph.d., Teknologisk Institut

Thor Hansen er sektionsleder, civilingeniær, ph.d., for indeklima og bygningsundersøgelser hos Teknologisk Institut.

Skrevet af Thor Hansen