Mere om Ugen i FM

Ugen i FM: Farlige facader og van(d)vid i svømmehaller

25. jun 2021 05:53

Velkommen til Ugen i FM Vi indleder med en status på problemerne med ældre elementbyggerier opført af entreprenørfirmaet Bach & Egmose, som har fyldt meget i vores spalter denne uge. Flere og flere kommuner undersøger nu, om de har skoler af samme type, som dem i Aalborg, der har vist sig at have farlige facader. Gamle salgsbrochurer, artikler og arkiver fortæller om skoler opført i Roskilde, Viborg og Vejle Kommuner, som derfor nu undersøger, om der faktisk er tale om Bach & Egmose Skoler, og om forpladerne i byggerierne fortsat hænger forsvarligt fast.

Ugen i FM: Dødbringende varme, skummel skimmel og sensorsucces

18. jun 2021 06:00

Velkommen til Ugen i FM Temperaturen skulle nå over 30 grader denne weekend. Det kan sætte ventilatorer og køleanlæg på overarbejde og befolkningen i rutefart til strand, havnebade og køleskabe efter kolde drikke. Men i Storbritannien debatterer man nu, om den måde, man bygger på i dag, vil føre til større varmeproblemer i fremtiden.

Ugen i FM: Aftale indfrier langt fra regioners anlægsønsker | Lejligheder i vandtårn | Spånplader ødelagde 400 huse

11. jun 2021 05:58

Velkommen til Ugen i FM Vi begynder på Christiansborg, hvor regeringen og Danske Regioner onsdag blev enige om rammerne for regionernes økonomi i 2022. Krævede 5,9 mia. Fik 3,35 På anlægsområdet er der aftalt at regionerne må bruge fire mia. kr. på kvalitetsfondsbyggerierne og 2,5 mia. kr. på øvrige anlæg. Desuden har regionerne fået 750 mio. kr. til investeringer i IT- og medico-udstyr. Det er meget langt fra regionernes eget udspil.

Ugen i FM: "Kreativ" ombygning i fængsler, bekostelige renoveringer og dyr dom

4. jun 2021 05:56

Velkommen til Ugen i FM Vi begynder med at rykke direkte i fængsel. Mens der stadig er så rigelig plads i mange kontorejendomme, at ejerne mange steder overvejer at rykke sammen på mindre areal, så er situationen nemlig helt anderledes i landets fængsler. Der er pladsmanglen ifølge TV2 Syd nu så udtalt, at opholdsrum, kontorer, depotrum, de ansattes omklædningsrum og sågår telefonbokse bliver omdannet til celler.

Ugen i FM: Staten vil udpege byomdannelses-områder, og SF forbyde nedrivning af sunde huse

28. maj 2021 05:54

Velkommen til Ugen i FM Regeringen kom denne uge med sit udspil om grønne byer og hovedstadsregionens fremtid. En del af indholdet var fokuseret på trafik, men regeringen havde også flere forslag, der vil få indflydelse på bygningsejere. Blandt andet vil regeringen give kommunerne lov til at kræve, at parkeringspladser bliver forbeholdt el- og delebiler og at der skal være ladeinfrastruktur, når de laver nye lokalplaner. Kommunerne skal også kunne fastsætte en minimumsprocent for begrønning i et område til brug for lokalplanlægningen.