Mere om Indeklima

Nyt PRO-medie om bygningsdrift og renovering

15. maj 2020 12:16

26. maj sendes første nyhedsbrev fra vores nye medie FacilityTech. Mediet er målrettet professionelle, der arbejder med drift, vedligehold og renovering af bygninger. Bygningsdrift og vedligehold er en stor post for både statslige, kommunale, almene og private ejendomsejere. Det er også et område, der kan udgøre et væsentligt bidrag til vores CO2 mål. Med den rette drift og vedligehold og optimal udnyttelse af kvadratmeterne er der store besparelser at hente både økonomisk og når det angår vores energiforbrug.

Hvordan får man i praksis lufttætte konstruktioner?

access_time4. nov 13:00
place 9440 Aabybro, Danmark

Tæthedskravet strammes. Det lovgivningsmæssige fokus på energi og tæthed gør det nødvendigt at deltage på kurset og lære det i praksis. Indhold I løbet af kurset vil deltagerne få en overordnet indføring i de problemstillinger, der er omkring lufttætte konstruktioner inden for nybyggeri og renovering.

Hvordan undgår vi fugt i byggeriet?

access_time10. nov 14:30
place 6000 Kolding, Danmark

Fugt er årsag til over halvdelen af alle byggeskader. Bliv opdateret på viden om materialer og udførelse, så du undgår at medvirke til fugtskader. Indhold Bygningsreglementets kapitel 4 stiller krav om, at vi bygger tørt, så boliger bliver sunde og sikre for folk at bo i.

Tørre bygninger - materialer og byggeproces

access_time1. sep 14:00
place 3500 Værløse, Danmark

På lige fod med for høj fugt i bygninger kan for lav fugt give problemer. Bliver den relative luftfugtighed for lav, ændrer materialerne dimensioner, og brugerne af bygningen oplever komfortgener. I en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer svarer 40 %, at de kender til problemet.

Efterisolering med fokus på typehuse, småhuse og enfamiliehuse

access_time7. okt 14:00
place 6000 Kolding, Danmark

Der forekommer ofte flere muligheder for store miljømæssige og økonomiske besparelser ved efterisolering af småhuse, især typehuse opført 1960-80 Indhold På kurset vil du høre om efterisolering ved brug af trækonstruktioner. Der lægges vægt på at vise detaljer, der er byggeteknisk korrekte og bygbare. Deltagerne indføres i: Efterisolering af strøgulve Fugtens betydning for trægulve Udvendig efterisolering af ydervægge (hulmure, massive vægge og træskeletvægge) Indvendig efterisolering af ydervægge (træskeletvægge) Vinduesudskiftning, herunder evt.