Mere om Driftsmodeller

Sundt byggeri handler om brugerne!

Lone Feifer , programdirektør  Velux Gruppen , 8. okt 2020 06:05

Tidligere i år udkom bogen 'Healthy Buildings – how indoor spaces drive performance and productivity'. Den er skrevet af Joseph Allen og John Macomber, som dokumenterer sammenhængen mellem sunde bygninger, brugere og bundlinie. John Macomber har en lang karriere indenfor ejendomme, mens Joseph Allen er forsker på Harvard School of Publich Health. Jeg har fulgt Joseph Allens arbejde gennem flere år. Han er en dygtig formidler og initiativtager til en række forskningsstudier og artikler om sunde bygninger.

Ugen i FM: 25-årigt projekt holder (næsten) budget, soldater skyder på ISS og rekordhøjt træbyggeri godkendt

2. okt 2020 06:30

Velkommen til Ugen I FM Vi starter med en glædelig nyhed 25 års byggeri i mål til prisen Efter knap 25 års byggeri er byggeregnskabet for Københavns Universitets 130.000 m2 store afdeling på Amager, KUA, blevet gjort op. Gennem 12 aktstykker er der gennem årene bevilget 2.608,4 mio. kr, og samlet er der ifølge en orientering sendt til Folketingets finansudvalg brugt 2.698,6 mio. kr. - svarende til et merforbrug på procent. Ikke meget i sammenligning med andre statslige byggeprojekter.