Mere om Brandsikring

Brandsikring af ventilationsanlæg

access_time3. nov 08:30
place Stouby

Der bliver mere og mere fokus på brand- og røgsikring, som også er blevet væsentlig mere kompleks i de seneste år. Dette stiller store krav til alle rådgivere og entreprenører, som arbejder med projektering og udførelse af ventilationsanlæg, om at deres vidensniveau og kundskaber på området er helt ajourført. Kurset lægger stor vægt på gennemgå standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen.

P-kældre er ikke klar til elbilerne: Mangler retningslinjer for brandsikring

16. sep 2021 05:00

Placering af elbilsparkeringspladser nær udkørsel samt sprinkleranlæg er ifølge fagfolk den bedste sikring for at mindske konsekvenserne af brand i elbiler i parkeringsanlæg. Men sådan er de færreste parkeringsanlæg indrettet i dag, for retningslinjer på området er ikke eksisterende, og bygherrerne vil ikke bekoste brandsikringstiltag, der ikke er lovbestemte.

P-huse ikke klar til brændende batteribiler, prishop og rengøringsdrop

10. sep 2021 05:48

Velkommen til Ugen i FM Vi begynder i Roskilde, hvor man, som vi skrev for nylig, har haft gevaldige udfordringer med at bygge en ny svømmehal. Efter årelange forsinkelser og en prisfordobling til 218 mio. kroner åbnede svømmehallen endeligt i juni. Men fredag eftermiddag blev svømmehallen ramt af en brand, der havde fået fat i hulrummet under hallens ståltag. Det lykkes ifølge TV2 Lorry brandvæsenet at få kontrol over branden relativt hurtigt, og kommunen kunne allerede samme dag oplyse, at den sandsynlige årsag til branden var at en reparationen af tagpap i taget var gået galt.