Mere om Bæredygtigt byggeri

Ugen i FM: Kommune dropper DGNB, corona er hård ved ISS og udsigt til stigende priser på byggevarer

26. feb 2021 06:00

Velkommen til Ugen i FM. I takt med at flere overflader er blevet skrubbet, vasket og desinficeret under corona, er regningerne til rengøringsfirmaerne også steget betragteligt i kommunerne. Nordfyns, der målt på indbyggertal er en mindre kommune, har for nylig gjort regningen op, og i 2020 er der brugt seks mio. kroner ekstra på rengøring i forhold til året før. Interesseorganisationen KL anslog sidste år, at de samlede kommunale udgifter til rengøring i skoler, børnehaver og andre institutioner ville stige med 700 mio. kroner i 2020 på grund af coronaudbruddet.

Ugen i FM: Grundkøb kræver DGNB, mere alment byggeri og høje huse i problemer

Ulrik Andersen , Redaktør - FacilityTech  Teknologiens Mediehus , 12. feb 2021 05:15

Velkommen til Ugen i FM Den nys udnævnte indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har i den forløbne uge givet en stribe interviews til forskellige medier om sine fremtidsplaner. Til Fagbladet Boligen fortæller han således, at regeringen vil give kommunerne muligheden for at kræve en højere andel af almene boliger i nye lokalplaner, end de kan i dag. »Vi har allerede via en regulering af planloven sikret, at kommunerne kan forlange 25 procent alment byggeri, når der byplanlægges.