Job
Du bliver del af planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme, som består af 30 engagerede og fagligt stærke medarbejdere. Vi arbejder sammen om planlægning og optimering af Københavns fremtidige fjernvarmesystem, herunder optimering af fjernvarmeproduktionen i forhold til elsystemet og elmarkedet. Vi arbejder med innovative løsninger, med CO2-neutral omstilling og meget mere. Det er vores fornemmeste opgave at sikre en grøn varmeforsyning af høj kvalitet og til den rigtige pris til vores fjernvarmekunder – også på langt sigt.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
Få en nøglerolle i afdelingen for jernbane og metro

Vores afdeling for Jernbane og Metro tæller omkring 140 medarbejdere fordelt på 8 sektioner. Vi besidder bred ekspertviden inden for jernbaner, metro, infrastruktur og letbane. Vi er internationale specialister inden for jernbaneteknik, og vores ydelser dækker hele projektets livscyklus fra forundersøgelse til tidlig planlægning og detailprojektering, over validering, ibrugtagning og tilsyn, til drift og vedligehold.
LyngbyFastansættelseCOWI A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi lancerede det første moderniserede vandværk med blødgøring i 2017, og vores mål er, at blødgjort vand i 2025 udgør 75% af vandforsyningen til hovedstadsområdet. 
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi lancerede det første moderniserede vandværk med blødgøring i 2017 og vores mål er, at blødgjort vand i 2025 udgør 75% af vandforsyningen til hovedstadsområdet. 
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi øger indsatsen for at overvåge og beskytte grundvandet, vi renoverer råvandsnet og boringer og vi bygger nye vandværker, så vandforsyningen mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi øger indsatsen for at overvåge og beskytte grundvandet, vi renoverer råvandsnet og boringer, og vi bygger nye vandværker, så vandforsyningen mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi øger indsatsen for at overvåge og beskytte grundvandet, vi renoverer råvandsnet og boringer og vi bygger nye vandværker, så vandforsyningen mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet. Det kræver en massiv indsats at gennemføre dette fra planlægning til drift, og du bliver netop som planlægger en vigtig del af dette store projekt.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S
HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi bygger nye vandværker til erstatning for de nuværende og indfører den nyeste teknologi, så vandværkerne mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet. Det kræver en massiv indsats, også i Miljøsektionen, hvor vi i samspil med projekterne for de enkelte anlæg sikrer, at miljø- og myndighedsforhold bliver håndteret bedst muligt.
KøbenhavnFastansættelseHOFOR A/S